Prorektor ds. studenckich
dr inż. Marek Bauer
 
Zakres kompetencji prorektora ds. studenckich:

 

Bauer Marek 0497A

 

 • sprawy związane ze stypendiami i innymi świadczeniami dla studentów i doktorantów;
 • opłaty za studia i inne usługi edukacyjne;
 • kredyty i pożyczki studenckie;
 • sprawy dyscyplinarne studentów i doktorantów;
 • sprawy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
 • współpraca z samorządem studentów, samorządem doktorantów;
 • nadzór nad organizacjami studenckimi i organizacjami doktorantów, w tym kołami naukowymi;
 • działalność sportowa i kulturalna studentów;
 • nadzór nad realizacją krajowych i międzynarodowych projektów studenckich
 • współpraca z Osiedlem Studenckim PK oraz koordynacja spraw studenckich na Osiedlu Studenckim PK;
 • rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i podejmowanie decyzji dotyczących toku studiów.