Gmina Andrychów chce, aby architekci z Politechniki Krakowskiej pomogli przygotować koncepcje zagospodarowania poszczególnych jej obszarów, co pozwoli na skuteczniejszą promocję oferty inwestycyjnej gminy. Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak podpisał 23 czerwca w Krakowie list intencyjny w sprawie współpracy z Wydziałem Architektury PK.

 

Ze strony Politechniki umowę podpisali dziekan wydziału prof. dr hab. Jacek Gyurkovich oraz pełnomocnik dziekana ds. współpracy z władzami samorządowymi i otoczeniem gospodarczym dr hab. Krystyna Paprzyca.

 

„Strony wyrażają wolę współpracy, której celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią i praktyką projektową, szczególnie ważnych wobec współczesnych wyzwań związanych z rozwojem miast” - czytamy w liście intencyjnym.

 

Współpraca ma umożliwić, z jednej strony przybliżenie realizowanego procesu dydaktycznego do problemów wynikających z funkcjonowania projektowania w realnych warunkach przestrzennych, społecznych i gospodarczych, a z drugiej pozwoli na wymianę poglądów pomiędzy pracownikami Politechniki Krakowskiej oraz władzami i mieszkańcami Gminy Andrychów, na temat pojawiających się lokalnych problemów przestrzennych.

 

Burmistrz Tomasz Żak zapowiedział, że wkrótce w Andrychowie pojawią się studenci architektury oraz ich wykładowcy, którzy wspólnie opracują pomysły na zagospodarowanie przestrzenne wybranych miejsc w Andrychowie.

 

Wśród młodych architektów będą m.in. stypendyści z kilku krajów europejskich. Włodarze Andychowa mają nadzieję, że w projektach zagospodarowania miasta wykorzystają oni także doświadczenia i koncepcje architektoniczne przywiezione ze swoich krajów.

 

Politechnika Krakowska współpracuje w regionie Polski południowo-wschodniej z województwami: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim. Współpraca realizowana jest poprzez struktury administracji rządowej i samorządowej na różnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Na rzecz tych jednostek Politechnika wykonuje prace badawczo-rozwojowe i doradztwo eksperckie.

 

W ramach tej współpracy odbywają się praktyki studenckie. Przykładami jednostek samorządu, z którymi współpraca trwa najdłużej są: Kraków, Zakopane, Oświęcim, Jarosław, Sandomierz, Rzeszów, Kielce, Katowice, Bielsko i Bieruń oraz powiat Żywiec.

 

Na Politechnice realizowanych jest kilkadziesiąt projektów dla miast i gmin Małopolski.