Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na zajęcia dla dzieci w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, którego pierwsza edycja na Politechnice Krakowskiej rusza już 25 lutego br.


Politechnika Krakowska rozpocznie w lutym br. realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Młody inżynier - przyroda źródłem twórczej inspiracji”, w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Nowatorstwo całego programu polega na tym, że uczniowie szkoły podstawowej będą mogli brać udział w zajęciach na poziomie uniwersyteckim.


Projekt „Młody inżynier - przyroda źródłem twórczej inspiracji” z ramienia Politechniki Krakowskiej poprowadzi Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, partnerem przedsięwzięcia jest Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.


Projekt ma na celu wprowadzenie dzieci w nowoczesną problematykę innowacyjnego projektowania poprzez badanie i poznawanie systemów biologicznych dla zastosowania ich zasad w technice inżynierskiej. Twórcy projektu mają nadzieję, że połączenie odrębnych dziedzin nauki - biologii i techniki - zmieni spojrzenie uczniów na przyrodę i przedmioty ścisłe, zweryfikuje plany edukacyjno-zawodowe i może przyczynić się do samodzielnych prób konstruowania prostych mechanizmów.


Priorytetem dydaktycznym projektu jest zapoznanie młodzieży z nowoczesnymi kierunkami rozwoju w budowie maszyn, architekturze i budownictwie poprzez przedstawienie podstawowych koncepcji projektowania konstrukcyjnego ukierunkowanego na przyrodę. Pokazane zostaną wynikające stąd powiązania człowieka i środowiska oraz konieczność właściwego rozumienia roli ochrony przyrody.


Zajęcia są skierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Dzieci zostaną podzielone na grupy, z których każda poznawać będzie konkretne przykłady innowacyjnych osiągnięć technologicznych inspirowanych światem przyrodniczym.


Lekcje w formie wykładów, pogadanek, warsztatów, laboratoriów, interaktywnych pokazów naukowych, dyskusji, gier i zabaw, prowadzone będą (od lutego do czerwca 2017 r.) w salach, laboratoriach i pracowniach akademickich Politechniki Krakowskiej oraz w Muzeum Przyrodniczym PAN w Krakowie.

 

Zarówno Politechnika Krakowska jak i partnerskie Muzeum Przyrodnicze PAN mają duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć projektowych organizowanych dla dzieci i młodzieży. Uczelnia corocznie bierze czynny udział w Małopolskich Nocach Naukowców i Festiwalu Nauki.


Centrum Pedagogiki i Psychologii PK od dwóch lat prowadzi także Politechniczny Uniwersytet Dzieci, który składa się z trzech modułów realizowanych na poziomie szkoły podstawowej (klasy IV–VI) i obejmuje całe spektrum nauk technicznych, poradnictwo zawodowe, komunikację interpersonalną oraz sport i kulturę. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z siedmiu wydziałów i dwóch jednostek pozawydziałowych Politechniki Krakowskiej.

 

Szczegółowe informacje, regulamin, zgłoszenia: Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Politechnice Krakowskiej.