PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

Wniosek o udzielenie kredytu składa się w oddziale banku wybranego przez studenta/doktoranta. Okres składania wniosków w roku 2018 od 15 lipca do 20 października. Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają banki kredytujące.

 

O kredyt mogą się ubiegać również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października br. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta/doktoranta.

 

„Zaświadczenie o odbywaniu studiów” / „zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich” można odebrać w dziekanacie wydziału, na którym student/doktorant odbiera kształcenie, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na ten druk.

 

Informacje w sprawie kredytów i pożyczek studenckich można uzyskać również w Dziale Spraw Studenckich (budynek WIL, I piętro, pokój 121) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę MNiSW pod adres:

https://www.archiwum.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2018-2019.html

 

 

UMORZENIA KREDYTÓW STUDENCKICH

zasady