Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu, przygotowującemu rozprawę doktorską, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy. Urlopu, udziela się nauczycielom akademickim zatrudnionym w grupie pracowników badawczych, dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych. Wniosek o urlop stanowi załącznik nr 25 do Regulaminu Pracy PK.