Skład Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2020-2024

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (WA)
 • dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK (WIiT)
 • dr hab. inż. Zbigniew Kokosiński, prof. PK (WIEiK)
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (WIL)
 • dr hab. Sebastian Kubis, prof. PK (WIMiF)
 • dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK (WIŚiE)
 • dr inż. Rafał Rachwalik (WIiTCh)
 • dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK (WM)
 • dr hab. Joanna Żyra, prof. PK (jedn. pozawydz.)
 • dr inż. Dariusz Mierzwiński (RU ZNP PK)
 • dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK (KZ NSZZ „Solidarność”)
 • Natalia Bieniek (Samorząd Studentów)
 • mgr inż. Beata Szreniawa (Samorząd Doktorantów)