Skład Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2016-2020

 

 • prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (WA)
 • dr hab. Jacek Jaśtal (WFMiI)
 • dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK (WIEiK)
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (WIL)
 • dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK (WIS)
 • dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK (WIiTCH)
 • dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK (WM)
 • dr inż. Adam Tabor (RU ZNP PK)
 • dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK (KZ NSZZ „Solidarność”)
 • Adrianna Baranowska (Samorząd Studentów)
 • mgr inż. Adam Żaba (Samorząd Doktorantów)