Uprawnienia do nadawania stopni naukowych 

 

Wydział Architektury:

nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

nadaje stopień doktora

w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna

nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna

 

Wydział Inżynierii Lądowej:

nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: budownictwo; mechanika; transport

 

Wydział Inżynierii Środowiska:

nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

 

Wydział Mechaniczny:

nadaje stopień doktora

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: energetyka; inżynieria materiałowa

nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn; inżynieria produkcji; mechanika

 

aktualny wykaz: dostępny na stronie POLON