Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie :
- kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej,
- eksternistycznym.
 
 
Stopień doktora nadawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez Radę Naukową Wydziału.
 
 
Politechnika Krakowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach:
 
 
  • architektura i urbanistyka (Wydział Architektury)
  • informatyka techniczna i telekomunikacja (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej)
  • inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport (Wydział Inżynierii Lądowej)
  • inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
  • inżynieria mechaniczna (Wydział Mechaniczny)
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 

Wykaz kategorii naukowych przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych oraz artystycznych jest dostępny na stronie RADON