Uprawnienia do nadawania stopni naukowych 

 

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina:    - architektura i urbanistyka

                                                                                          - inżynieria lądowa i transport 

                                                                                          - inżynieria mechaniczna

                                                                                          - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

                                                                                          - automatyka, elektronika i elektrotechnika

                                                                                          - inżynieria chemiczna

                                                                                          - inżynieria materiałowa

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

dziedzina nauk iinżynieryjno-technicznych, dyscyplina:    -  architektura i urbanistyka

                                                                                           - inżynieria lądowa i transport 

                                                                                           - inżynieria mechaniczna

                                                                                           - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

                                                                                           - automatyka, elektronika i elektrotechnika

                                                                                           - inżynieria chemiczna

 

Wykaz dostępny również na stronie CK ds. stopni i tytułów