Laboratoria badawcze:

 

 

1. Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli

Laboratorium specjalizuje się w badaniach obiektów budowlanych, których cechą charakterystyczną są niskie podstawowe częstotliwości drgań własnych.

Zakres usług:

 • doświadczalne wyznaczanie charakterystyk dynamicznych obiektów budowlanych,
 • wyznaczanie parametrów drgań obiektów budowlanych podczas działania na te obiekty różnych obciążeń,
 • badania propagacji drgań w gruncie,
 • pomiary związane z oceną wpływu drgań na obiekty budowlane (w tym również zabytkowe),
 • pomiary związane z oceną wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach.

 

 

2. Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Laboratorium  prowadzi badania w zakresie własności cieplnych i wytrzymałościowych materiałów.

W szczególności badania dotyczą:

 • pomiarów cieplnych,
 • wymiany ciepła i mechaniki płynów, badania własności materiałów.

 

 

3. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych kontynuuje realizowane od 1973 r. przez Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich w Politechnice Krakowskiej badania maszyn i urządzeń w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Badania realizowane są w unikalnej w Polsce komorze termoklimatycznej. Mogą być w niej badane w różnych warunkach klimatycznych (od -50°C do +70°C) i środowiskowych (do 98 % RH) obiekty o wadze do 50 ton, takie jak: samochody i pojazdy, maszyny mobilne w tym sprzęt budowlany (koparki, ładowarki, spycharki, równiarki), urządzenia dźwigowo-transportowe, obiekty i urządzenie inżynieryjne, czołgi, pojazdy i samochody specjalne w tym do zastosowań wojskowych, policyjnych oraz ratowniczych tj.: pojazdy kołowe, gąsienicowe, a także szynowe, inne wyroby do zastosowań wojskowych, takie jak kontenery, mobilne stanowiska dowodzenia itp.

 

Zakres akredytacji obejmuje badania:

 • rozkład temperatury w komorze termoklimatycznej,
 • rozkład temperatury w badanych obiektach,
 • odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia,
 • odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia,
 • wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia,
 • odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosę).

 

 

4. Laboratorium Analiz Śladowych im. Profesora Adama Grochowalskiego

Laboratorium specjalizuje się w oznaczaniu zawartości dioksyn i furanów (PCDD/PCDF) oraz dioksynopodobnych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopodobnych bifenyli (ndl-PCB) w  produktach spożywczych, przemysłowych i próbkach środowiskowych oraz biologicznych. 

Zakres akredytacji obejmuje oznaczanie dioksyn i furanów oraz dioksynopodobnych PCB w:

 • próbkach żywności i pasz,
 • produktach technicznych,
 • próbkach środowiskowych,
 • próbkach biologicznych,
 • powietrzu,
 • spalinach.

 

 

5. Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

Laboratorium specjalizuje się w prowadzeniu badań na potrzeby kolejnictwa.

Zakres badań:

 • badania właściwości fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych
 • badania mechaniczne materiałów i wyrobów budowlanych 
 • badania mechaniczne wyrobów metalowych i materiałów konstrukcyjnych
 • badania elektryczne wyrobów, materiałów i obiektów budowlanych 

 

 

6. Laboratorium Inżynierii Cieplnej 

Laboratorium specjalizuje się w: 

 •     badaniach nad optymalizacją systemów zapewniających komfort cieplny w budynkach,
 •     modelowaniu i pomiarach  procesów wymiany ciepła w elementach budowlanych,
 •     wykorzystaniu energii odnawialnych w ciepłownictwie i ogrzewnictwie,
 •     badaniach nad realizacją procesów wentylacji i klimatyzacji w tym z wykorzystaniem akumulacji ciepła poprzez stosownie              materiałów zmieniających fazę (PCM),
 •     optymalizacji obiegów lewobieżnych ziębiarek i pomp ciepła,
 •     badaniach nowoczesnych ekologicznie akceptowalnych mieszanin ziębników,

 

 

 

Laboratorium wzorujące:

 

 

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

Laboratorium wykonuje badania w zakresie oceny dokładności maszyn i pomiarów współrzędnościowych.

Oferta Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej obejmuje: 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych na PK dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: laboratoria badawczelaboratoria wzorujące