Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (link)