Obowiązujące przepisy dotyczące przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych:

Przepisy uchylone Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.:
 Wewnętrzne procedury i regulaminy