Politechnika Krakowska oferuje szerokie wsparcie w formie stypendiów dla osób rozpoczynających karierę naukową, doktorantów oraz młodych naukowców (do 35 r.ż.) związanych z uczelnią. Dział Badań Naukowych udziela informacji na temat następujących programów stypendialnych:

- ETIUDA – dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora (program Narodowego Centrum Nauki),

- dla wybitnych młodych naukowców – osób zatrudnionych w jednostce naukowej, które nie ukończyły 35 r.ż. (program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).