Staże naukowe/zawodowe są formą wspierania rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników PK. O staż może starać się pracownik PK, który uzyskał zgodę jednostki przyjmującej na odbycie stażu. 

 

Procedura skierowania na staż 

Wniosek o skierowanie na staż