Wniosek o skierowanie na staż naukowy zagraniczny i udzielenie płatnego urlopu stanowi Załącznik nr 26 do Regulaminu Pracy PK

 

Wniosek o skierowanie na staż naukowy krajowy (PLIK DO POBRANIA)

 

Uwaga: w przypadku stażu dydaktycznego należy wypełnić Załącznik nr 26a do Regulaminu Pracy