Corocznie Miasto Kraków ogłasza inicjatywę pn. Krakowskie Konferencje Naukowe, w ramach której jednostki organizujące konferencje naukowe w Krakowie, chcące promować Kraków jako ośrodek naukowy, mogą uzyskać dofinansowanie.  Nabór na kolejną edycję KKN jest ogłaszany na stronie Polskiej Akademii Umiejętności na początku roku.