Decyzją Rektora Politechniki Krakowskiej, 3 października 2018 r. (środa) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 

plakat internet