DrAKackaZychRJasinskiDr inż. Agnieszka Kącka-Zych z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej została laureatką pierwszej nagrody w tegorocznym konkursie ACK CYFRONET AGH na najlepszą pracę doktorską 2018 r. w obszarze szeroko rozumianych nauk obliczeniowych. Prace naukowe laureatki mają przełomowe znaczenie dla właściwego zrozumienia mechanizmu dekompozycji estrów kwasów karboksylowych. To kluczowy mechanizm m.in. dla opracowywania nowej generacji leków antynowotworowych.
 
Nagrodzona pierwszą nagrodą praca pt. „Teoretyczne studia nad mechanizmem eliminacji kwasów karboksylowych z estrów nitroalkoholi” przygotowana została w Zakładzie Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem dr. hab. inż.  Radomira Jasińskiego, prof. PK. Jest to pierwsza w historii Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK praca doktorska obroniona nie w oparciu o tradycyjną dysertację, ale o monotematyczny cykl publikacji indeksowanych przez JCR (Journal Citation Reports.), czyli w trybie dotąd preferowanym dla rozpraw habilitacyjnych.
 
Jak wyjaśnia dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK, promotor nagrodzonej pracy, wyniki badań dr inż. Agnieszki Kąckiej-Zych mają przełomowe znacznie dla właściwego zrozumienia mechanizmu dekompozycji estrów kwasów karboksylowych. – Od kilkudziesięciu lat panował niekwestionowany pogląd o pericyklicznym mechanizmie takich transformacji. W ramach swojej pracy doktorskiej dr inż. Agnieszka Kącka-Zych wykazała, że w rzeczywistości jest on kompletnie inny. Właściwe zrozumienie mechanizmu ma kluczowe znaczenie dla efektywnego projektowania syntez sprzężonych nitroalkenów, które są m.in. prekursorami nowej generacji substancji antynowotworowych – mówi dr hab. inż. Radomir Jasiński.
 
Dr inż. Agnieszka Kącka-Zych podkreśla, że współczesna chemia kwantowa daje ogromne możliwości w zakresie projektowania syntezy użytecznych związków takich jak leki, w tym leki na nowotwory czy środki ochrony roślin. – Zamiast wykonywać setki drogich i czasochłonnych eksperymentów w laboratorium, zużywając ogromne ilości częstokroć szkodliwych substancji, można szybciej – właśnie dzięki metodom obliczeniowym –  dokonać selekcji potencjalnych dróg osiągnięcia celu. Dopiero wówczas, znając już mechanizm molekularny projektowanego procesu, znając jego naturę i uwarunkowania można szybko, w sposób świadomy, a nie intuicyjny, zdążać do otrzymania produktów docelowych. Moja praca osadzona jest właśnie w tych realiach, a jej prowadzenie jest możliwe właśnie dzięki możliwościom, które daje infrastruktura obliczeniowa CYFRONET – mówi badaczka Politechniki.
 
Organizowany co roku przez ACK CYFRONET AGH konkurs jest ważnym wydarzeniem akademickim, promującym badania prowadzone przez młodych naukowców w oparciu o metody obliczeniowe i zasoby ACK CYFRONET. Biorą w nim udział naukowcy poruszający w swoich pracach problemy z różnych dziedzin i dyscyplin nauki: inżynierii materiałowej, chemii, technologii chemicznej, matematyki, mechaniki, fizyki i informatyki. 
 
W tegorocznej edycji konkursu oceniano prace doktorskie obronione w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. Oprócz nagrodzonej pierwszą nagrodą badaczki Politechniki Krakowskiej, uhonorowano także II nagrodą dr. inż. Krzysztofa Grabowskiego (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę: „Design and development of the sensors for structural health monitoring (SHM) based on the carbon nanomaterials” oraz wyróżnieniami: dr inż. Edytę Osikę (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH) za pracę „Dynamics of spin-valley transitions in carbon nanotube quantum dots” oraz dr. Macieja Bendkowskiego (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński) za pracę: „Quantitative aspects and generation of random lambda and combinatory logic terms”. Wręczenie nagród odbyło się 19 listopada br. podczas Dnia Otwartego ACK CYFRONET AGH.
 
(ms)
 
Na zdjęciu, dr inż. Agnieszka Kącka-Zych i dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK / fot. Agnieszka Łapczuk-Krygier