Jeszcze do niedzieli 16 lutego studenci Politechniki zainteresowani wyjazdem na zagraniczną praktykę mogą zarejestrować się na platformie www.iaeste.net.pl w zakładce „Student’s panel”.


IAESTE Politechniki Krakowskiej informuje o podwojeniu ilości praktyk zdobytych dla swojej uczelni. Dzięki IAESTE PK oraz wsparciu prorektora ds. studenckich już kilkudziesięciu studentów Politechniki Krakowskiej skorzystało z ofert praktyk zagranicznych, m.in. w Bośni i Hercegowinie, Rumunii, Niemczech, Szkocji, Grecji oraz w Chinach.  


Justyna studentka kierunku architektura i urbanistyka odbyła praktykę w biurze architektonicznym w stolicy Rumunii - Bukareszcie. Zajmowała się głównie poprawianiem i aktualizowaniem planów, dostosowanie projektów do standardów rysunkowych oraz tworzeniem prezentacji gotowych do umieszczenia na stronie internetowej. Justyna wspomina także wycieczki po Bukareszcie i malowniczych okolicach, miejscowe dania oraz studentów architektury z innych krajów, którzy wraz z nią odbywali praktyki w Bukareszcie.


Anna studentka budownictwa w języku angielskim na Politechnice, dzięki IAESTE odbyła czteromiesięczną praktykę w niemieckim biurze projektowym w Hanowerze. Studentka była zaangażowana w projekt spalarni odpadów w Poznaniu, pomagała również w kontaktach z polskimi kontrahentami. Podsumowując swój wyjazd wyznała: Praktyka przyniosła mi same korzyści, nauczyłam się nowych rzeczy oraz zdobyłam cenny wpis w CV. Dodatkowo poprawiłam swoje zdolności językowe”.


Ideą międzynarodowej organizacji IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) jest prowadzenie programu wymiany zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów kierunków technicznych. IAESTE powstała w 1948 roku w Londynie. Dzisiaj program wymiany praktyk realizowany jest przez Komitety Narodowe w 85 krajach na całym świecie.


Najczęściej praktyki trwają 8-12 tygodni w okresie wakacji letnich, w jednym z 85 krajów świata. Praktyki organizowane przez IAESTE są płatne, wysokość wynagrodzenia zależy głównie od kraju, zawodu oraz doświadczenia. Przyjęto ogólną zasadę, aby wysokość stypendium co najmniej pokryła koszty utrzymania. Daje to możliwość wyjazdu na praktykę każdemu studentowi. IAESTE odpowiada za zakwaterowanie i organizację czasu wolnego.

 

 (fot. materiały IAESTE PK)