medal zagrzebPodczas listopadowych 43. Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA 2018”, które odbyły się w Zagrzebiu, Politechnika Krakowska wraz z firmą TRICOMED S.A. otrzymały złoty medal, a także nagrodę specjalną od Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) za wyrób medyczny „Proteza ubytku kości oczodołu”. 
 
Autorem projektu protezy oraz projektu narzędzi do termoformowania protez jest dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK - kierownik Katedry Inżynierii Procesów Produkcyjnych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego. Nad rozwiązaniem pracowali również dr inż. Witold Sujka, mgr inż. Joanna Matras-Michalska i mgr inż. Tomasz Gąsiorowski z firmy TRICOMED S.A.
 dyplom zagrzeb
Anatomiczna trójwymiarowa proteza przeznaczona jest do wypełniania ubytków kości oczodołu, które mogą powstać w wyniku złamań twarzowej części czaszki. Protezy wykonane są techniką dziania z przędzy polipropylenowej, charakteryzującej się niskim ciężarem właściwym, łatwym kształtowaniem i formowaniem. To pozwala nadać im odpowiednią sztywność i twardość. Nietoksyczność, brak aktywności chemicznej oraz absorpcji cieczy i płynów fizjologicznych sprawia, że protezy można identyfikować - pod względem właściwości fizycznych - z naturalną kością. Co więcej, łatwo poddają się modelowaniu w czasie implantacji oraz umożliwiają diagnostykę. 
 
Wspólny wynalazek Politechniki Krakowskiej i firmy TRICOMED został zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA 2018”, które w dniach 14-17 listopada br. odbyły się w stolicy Chorwacji - Zagrzebiu. Wydarzenie organizowane jest przez Chorwackie Stowarzyszenie Wynalazców (Croatian Association of Inventors) oraz TERA TEHNOPOLIS Ltd. przy współpracy z World Invention Intellectual Property Associations. Podczas targów zaprezentowano ponad 270 rozwiązań z 28 krajów świata. 
 
(bk)
 
Na zdjęciach, medal i dyplom dla Politechniki Krakowskiej i TRICOMED S.A. / fot. Krzysztof Karbowski