Wymagania projektowe dla sieci kanalizacyjnej na podstawie opracowania MPWiK S.A. w Krakowie pt.: „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” będą tematem kolejnego seminarium szkoleniowego w ramach cyklu „Środy Techniczne WIŚ PK”. Seminarium odbędzie się 12 grudnia br. o godz. 11.00 na Politechnice Krakowskiej
 
Wykład poprowadzi mgr inż. Maria Duma z Biura Rozwoju Systemów Sieciowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. 
 
Seminarium adresowane jest do studentów i pracowników PK oraz innych krakowskich uczelni technicznych, a także członków: Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wstęp bezpłatny.
 
Seminarium odbędzie się 12 grudnia br. o godz. 11.00 w sali nr 14 (parter) budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.
 
Wydarzenie organizują: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju, działające przy Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
 
 
(bk)