POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
pokojowej
 
(umowa o pracę na 3/5 etatu)
 
w Domu Studenckim nr B-1

położonym w Krakowie przy ul. Bydgoskiej 19A 
 


 
1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
• utrzymanie w należytym stanie czystości Domu Studenckiego (m.in. sanitariaty, pokoje, kuchnie, powierzchnie biurowe),
• pomoc w prowadzeniu magazynu pościelowego oraz przy wymianie pościeli,
• inne czynności wg poleceń kierownika domu studenckiego.

 

2. Niezbędne wymagania:


• wykształcenie – co najmniej zawodowe,
• doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata stażu pracy.

 

 

3. Dodatkowe wymagania:

 

• mile widziane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia); 
• list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do 17.04.2019 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko pokojowej w Domu Studenckim nr B-1.


 
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 

więcej wiadomości