PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE 

 

 


 

 

 Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy podjęli studia po dniu 30.09.2006 r.
a przed dniem 1.10.2012 r.

 

1. Regulamin pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne (załącznik do uchwały Senatu Akademickiego z dnia 23.06.2006 r., z późn. zm.).

 

Zmiany:

 

 

WZORY UMÓW

 

 

     

  

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczęli studia po dniu 30.09.2012 r.
a przed dniem 1.10.2014 r.

 

1. Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej (załącznik do uchwały nr 48 Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22.06.2012 r. z poźn. zm.). 

     

Zmiany:

 

 

Tekst jednolity „Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia
na Politechnice Krakowskiej”

 

WZORY UMÓW

 

 

  

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczęli studia po dniu 30.09.2014 r.
a przed dniem 1.10.2015 r.

 

  1. Regulamin w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej” (załącznik do uchwały nr 54 Politechniki Krakowskiej z dnia 26.09.2014 r.).

 

WZORY UMÓW

 

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczną studia po dniu 30.09.2015 r.

  1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 54/d/06/2016)WZORY UMÓW

 

 

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 26.02.2017 r. 

 

1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 101/d/12/2016) 

 

 

WZORY UMÓW

 

 

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 30.09.2018 r.

 

  1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 23/d/04/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.)

  


 

 

WYSOKOŚĆ POBIERANEJ OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 
ZA PRZEPROWADZANIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego:

 

Zarządzenie nr 43 Rektora PK z dnia 29.06.2018 r.