W Szkole Doktorskiej PK kształcenie doktorantów odbywa się w 8 dyscyplinach, które reprezentowane są przez ich przedstawicieli:
Architektura i urbanistyka - prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak
Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne - dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Inżynieria chemiczna - dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
Inżynieria lądowa, geodezja i transport - dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
Inżynieria materiałowa - dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
Inżynieria mechaniczna - prof. dr hab. inż. Marek Kozień
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - prof. dr hab. inż. Sławomir Grądziel
Informatyka techniczna i telekomunikacja - dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK