Stypendium doktoranckie w Szkole Doktorskiej PK

Dodatkowe informacje dot. stypendium w ramach interdyscyplinarnego programu kształcenia "Polidoctus".

 


 

Nowe stypendia realizowane z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni.

 

Letni nabór wniosków o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego
Zbliża się termin letniego naboru wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów PK z WFS.
Oryginały wniosków wraz załącznikami oraz oświadczeniami należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej w dniach:
11.05.2021 w godz. 9.00 - 13.00
12.05.2021 w godz. 11.00 - 13.00
13.05.2021 w godz. 9.00 - 13.00
14.05.2021 w godz. 9.00 - 13.00.

 

Uchwała Senatu PK z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 37/f/04/2021 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego.