Osiem nowatorskich rozwiązań, dedykowanych szczególnie pilnym problemom przestrzeni miejskiej i organizacji ruchu w Krakowie, przedstawią w piątek 12 lipca br. na Politechnice Krakowskiej studenci z 9 krajów Europy – uczestnicy 24. Międzynarodowych Warsztatów Studenckich „City & Traffic 2019”. Żacy zajęli się tematami wskazanymi przez władze miasta, m.in. ul. Krupniczą, trasą rowerową Śródmieście – Wieliczka, al. Solidarności czy Rondem Mogilskim. Prezentacja projektów i dyskusja nad nimi odbędą się w piątek 12 lipca o godz. 10.30 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej (u. Warszawska 24). W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele jednostek miejskich Krakowa.  
 
CityandTraffic2Od 24 lat w lipcu organizowane są na europejskich uczelniach międzynarodowe warsztaty studenckie, których uczestnicy projektują dla lokalnych społeczności rozwiązania urbanistyczne i transportowe, rozwiązujące problemy miast-gospodarzy. Tematy zadań wskazują władze i jednostki miast, odpowiedzialne za planowanie przestrzenne i organizację systemu transportowego. Projekty studenckie skoncentrowane są wokół kwestii zrównoważonego rozwoju, szczególnie zaś bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni miejskich (zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów) oraz organizacji ruchu w niebezpiecznych rejonach i ulicach miast. Efekty prac międzynarodowych grup studentów są potem  wykorzystywane przez jednostki miejskie, odpowiadające za podejmowanie decyzji planistycznych i projektowych oraz realizację działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i zarządzaniem transportem.
 
Z naszych doświadczeń wynika, że studenckie pomysły, które powstają w ramach warsztatów w międzynarodowej kooperacji, są często tak ciekawe i nowatorskie, że stanowią niemal gotowe rozwiązania dla miejskich decydentów albo przynajmniej bardzo zaawansowany merytorycznie start do rozpoczęcia szerokiej dyskusji o zmianach w przestrzeni miejskiej, np. podczas konsultacji społecznych. Tematy wskazane w tym roku przez miasto Kraków dotyczą rzeczywistych i bardzo pilnych problemów do rozwiązania. Miasto liczy bardzo na pomysłowość młodych inżynierów – mówi prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Wydziału Inżynierii Lądowej PK, opiekun warsztatów, których organizatorem jest Politechnika Krakowska.
 
W tym roku w wydarzeniu uczestniczy 42 studentów z 9 krajów Europy: Niemiec, Słowacji, Węgier, Austrii, Litwy, Czech, Słowenii, Serbii i Polski. Pracują pod kierunkiem międzynarodowego grona opiekunów naukowych. Kraków i Politechnika Krakowska gości warsztaty „City & Traffic” po raz trzeci (wcześniej w 2003 i 2011 r.)
 
Krakowskie tematy zadań w ramach 24. Międzynarodowych Warsztatów Studenckich „City & Traffic 2019”:
 
 
1. ul. W. Andersa - al. Przyjaźni
 
Zadanie: Studenci mieli opracować dwa warianty przebudowy skrzyżowania wraz z pętlą autobusową dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu i poprawy warunków obsługi pasażerów na pętli przy zapewnieniu niezbędnej liczby stanowisk i relacji, które pętla obsługuje. W projekcie należało uwzględnić  walory urbanistyczne obszaru objętego projektowaniem, wykorzystać teren parku osiedlowego lub rozważyć funkcjonowanie pętli przyulicznej.
 
 
2. ul. Stanisława Mikołajczyka
 
Zadanie: Studenci mieli zidentyfikować problemy związane z bezpieczeństwem ruchu niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści), funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej (przystanki)  i następnie  przegotować wariant kompleksowej przebudowy oraz rozwiązania wykorzystujące środki doraźne, ukierunkowane na:  poprawę bezpieczeństwa ruchu ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu,  poprawę warunków obsługi pasażerów i dostępności przystanków autobusowych i tramwajowych oraz zapewnieniem ciągłości infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Mikołajczyka w dowiązaniu do ronda Piastowskiego,
 
 
3. Trasa rowerowa Śródmieście – Wielicka
 
Zadanie: Opracowanie koncepcji powiązania trasy rowerowej z trasą rowerową nr 11 oraz z kładką O. Bernatka. Przyjęte rozwiązania mogły uwzględniać zarówno kwestie przebudowy układu komunikacyjnego, jak i środki organizacji ruchu. W szczególności należało rozważyć:  sposób bezpiecznego pokonania przez rowerzystów skrzyżowania ulic Wielicka – Powstańców Wielkopolskich – Powstańców Śląskich lub wyznaczenia alternatywnego przejazdu,  sposób pokonania ul. Limanowskiego od ul. Wielickiej do ul. Józefińskiej (lub przebieg alternatywnym korytarzem). Rozwiązania nie powinny pogorszyć warunków ruchu tramwajów.
 
 
4. os. Dywizjonu 303  
 
Zadanie: Eliminacja bądź ograniczenie ruchu tranzytowego przez układ ulic osiedlowych (zwłaszcza ul. Włodarczyka) za pomocą środków organizacji ruchu i ewentualnej przebudowy ulicy oraz propozycje uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Włodarczyka, Uniwersału Połanieckiego, Braci Schindlerów i wybranych skrzyżowaniach. Osiedle Dywizjonu 303 boryka się z występowaniem ruchu tranzytowego na ulicach, które nie są przystosowane do pełnienia funkcji ruchowej, z deficytem miejsc parkingowych, a także w przypadku części osiedla dużej odległości do przystanków komunikacji zbiorowej. 
 
 
5. ul. Krupnicza
 
Zadanie: Studenci mieli zaproponować koncepcję przekształceń ulicy na przyjazną dla ruchu pieszego i rowerowego oraz atrakcyjną przestrzeń publiczną (ławki, uporządkowanie parkowania, zieleń uliczna, parkingi rowerowe), z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu i potrzeb obsługi szpitala (w tym dojazd dla służb, miejsca parkingowe itp.).  W ramach zadania można było rozważyć zmianyCityandTraffic6 układu ulic jednokierunkowych w obszarze. Ulica Krupnicza, zlokalizowana w ścisłym centrum Krakowa wewnątrz tzw. II Obwodnicy, w której miasto wprowadza ograniczenia dla ruchu kołowego, stanowi dogodne połączenie piesze i rowerowe centrum z budynkami użyteczności publicznej wzdłuż al. Mickiewicza oraz zlokalizowanymi w pobliżu uczelniami. W ramach budżetu obywatelskiego zwyciężył projekt przekształcenia ulicy  na przyjazną pieszym, rowerzystom oraz przywracającą jej funkcję miastotwórczą. Jednocześnie Krupnicza obsługuje ważne obiekty: szpital im. J. Dietla oraz Collegium Maximum UJ, co wyklucza zupełne wyłączenie jej z ruchu.
 
 
6. al. Solidarności – Ujastek – Ujastek Mogilski
 
Zadanie: Opracowanie propozycji poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniach al. Solidarności – Ujastek Mogilski i al. Solidarności – Ujastek za pomocą środków organizacji ruchu (bez przebudowy lub przy minimalnej przebudowie układu drogowego), opracowanie propozycji kompleksowego przekształcenia obszaru skrzyżowania al. Solidarności – Ujastek wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej przy uwzględnieniu historycznego znaczenia miejsca (wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej przed budynkami CA HTS, ochrona konserwatorska).
 
 
7. Rejon Olszyny – Pilotów
 
Zadanie: Studenci mieli przygotować warianty przekształcenia ulicy w celu osiągnięcia takich efektów jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Olszyny - Lesista, poprawa warunków komunikacji zbiorowej na ciągu, umożliwienie bezpiecznej podróży rowerem wzdłuż ul. Olszyny i Pilotów. Obszar projektowy stanowi fragment między skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza i ul. Pilotów 29, jednakże w planowaniu rozwiązań należało przewidzieć kontynuację danego rozwiązania na ciągu ulicznym. Ulica Pilotów ze względu na wielopasmowy przekrój drogi oraz natężenie ruchu cechuje się wyższą niż przeciętna liczba zdarzeń (zwłaszcza na skrzyżowaniu Olszyny – Lesista) iz nie jest dogodna do prowadzenia ruchu rowerowego. W ciągu znajdują się przeszkody w postaci rzeki oraz linii kolejowej, co znacząco podnosi koszt potencjalnej przebudowy ulicy.
 
 
8. Rondo Mogilskie
 
Zadanie: Studenci mieli zidentyfikować problemy na dolnym poziomie ronda Mogilskiego oraz zaproponować środki zaradcze. Można było także rozważyć koncepcję powrotu autobusów na dolną płytę dworca przy zachowaniu obecnych odcinków wjazdowych i wyjazdowych, przy czym wówczas należało rozważyć odpowiednie przygotowanie przystanków w celu zachowania przepustowości dla tramwajów i linii komunikacji autobusowej.
 
(ms)
  
Na zdjęciach, uczestnicy warsztatów w Krakowie / fot. Sylwia Pogodzińska