Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK przebiega 3-etapowo (zgodnie z harmonogramem rekrutacji):


Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju harmonogram rekrutacji może ulec zmianie.