Prorektor ds. Nauki PK
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

 

Rada Szkoły Doktorskiej PK
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK - przewodniczący
dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień
dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak
mgr inż. Jakub Zielonka - przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

 

Zespół administracyjny Szkoły Doktorskiej PK
mgr inż. Magdalena Borys (administracja, tok kształcenia)
mgr inż. Anna Gajda (administracja, tok kształcenia)
lic. Katarzyna Gąsior (stypendia, finanse)