Informatyka, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, informatyka stosowana, transport, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, architektura, budownictwo, mechanika i budowa maszyn – to kierunki, które cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w I turze rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Najpopularniejszym kierunkiem w pierwszym naborze – podobnie jak w poprzednich latach – była informatyka, o jedno miejsce walczyło 11 osób. Kandydaci zainteresowani studiami na PK nadal mogą się rekrutować, trwa właśnie druga tura naboru (do 22 lipca).

 

DSC 4890

 

W pierwszej turze rekrutacji na PK najwięcej kandydatów w liczbach bezwzględnych aplikowało na kierunki: informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji, 1202 kandydatów), budownictwo w j. polskim lub angielskim (Wydział Inżynierii Lądowej, 840), architektura w j. polskim lub angielskim (Wydział Architektury), automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny), informatyka stosowana (Wydział Mechaniczny), transport (Wydział Inżynierii Lądowej), mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny), informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej).

 

Jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, to najpopularniejszym kierunkiem rekrutacji także była informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji (11,1 kandydatów na miejsce). W czołówce były też: odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (6 osób na miejsce), informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym (6), transport na Wydziale Inżynierii Lądowej (4,8), informatyka w inżynierii komputerowej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (4,7), automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym (4,7) mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny - 3,1), architektura na Wydziale Architektury (2,9), inżynieria medyczna (Wydział Mechaniczny - 2,9), gospodarka przestrzenna (2,4).

 

Podczas I tury elektronicznej rekrutacji uczelnia przyjęła 7853 podania o przyjęcie na kierunek podstawowy na studiach stacjonarnych I stopnia (nieco więcej niż przed rokiem, wtedy złożono 7783). W ofercie na nowy rok akademicki jest 3177 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia. Średnio o jedno miejsce na 8 wydziałach i 30 kierunkach studiów na PK aplikowało w I turze 2,47 kandydata.


Już rozpoczęła się druga tura rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Kandydaci mogą w niej dokonywać elektronicznej rejestracji na studia I stopnia do 22 lipca 2019 r. Zgodnie z prowadzonymi w tym roku nowymi zasadami naboru jest on prowadzony w trzech turach. Rejestracja do ostatniej, trzeciej tury ruszy 1 sierpnia br. i potrwa do 15 września. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w portalu rekrutacyjnym PK, tam też można znaleźć niezbędne informacje o kierunkach studiów, terminach zgłoszeń i dokumentach. W sumie na wszystkich rodzajach i stopniach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.

 

 

(ms)

 

Fot. Jan Zych