Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 51 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 19 maja 2020 r. znak R.0201.61.2020 w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020, zmienia się termin letniej sesji egzaminacyjnej:

 

 SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

od 1 października 2019 r. do 23 lutego 2020 r.

od 24 lutego do 30 września 2020 r.

1. okresy zajęć dydaktycznych:

1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 2 października 2019 r.
od 4 października do 30 października 2019 r.
od 4 listopada do 10 listopada 2019 r.
od 12 listopada do 22 grudnia 2019 r.
od 7 stycznia do 26 stycznia 2020 r.

od 24 lutego do 23 marca 2020 r.

od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r.

od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.
od 4 maja do 30 maja 2020 r.
od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r.
od 12 czerwca do 16 czerwca 2020 r.

od 1 września do 13 września2020 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

3 października 2019 r. (inauguracja roku akademickiego)
 od 31 października do 3 listopada 2019 r. (Wszystkich Świętych)
11 listopada 2019 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. (przerwa świąteczna - Boże Narodzenie)

24 marca 2020 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r. (przerwa świąteczna – Wielkanoc)
od 1 maja do 3 maja 2020 r.
31 maja 2020 r. (Zielone Świątki)
11 czerwca 2020 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:
 od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.

4. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

3. sesja egzaminacyjna:

 od 10 lutego do 14 lutego 2020 r.– na studiach stacjonarnych

 od 10 lutego do 17 lutego 2020 r. – na studiach niestacjonarnych

od 17 czerwca do 30 czerwca 2020 r. 

 5. wakacje zimowe:

 od 15 lutego do 23 lutego 2020 r.– na studiach stacjonarnych

 od 18 lutego do 23 lutego 2020 r. – na studiach niestacjonarnych

6. ustala się ostateczne terminy: 4. wakacje letnie:

1) zaliczenia semestru zimowego:
                          14 lutego 2020 r. – na studiach stacjonarnych

                          17 lutego 2020 r. – na studiach niestacjonarnych

 

 

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów na semestr letni:
                          18 lutego 2020 r.

od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.
5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
od 14 września do 20 września 2020 r.
6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru letniego:
                         21 września 2020 r.


2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/21:
                        22 września 2020 r.

 

Pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. rozpoczynający się 1 października 2019 r.) oraz pierwszy tydzień zajęć w semestrze letnim (zaczynający się 24 lutego 2020 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują  w semestrze naprzemiennie.

 

 

Zobacz też: Organizacja roku akademickiego 2020/2021