W piątek i sobotę, 20 i 21 września br. na Politechnice Krakowskiej odbywa się I Międzynarodowa Konferencja poświęcona Środowiskowemu i Astronomicznemu Zanieczyszczeniu Świetlnemu – EALPO 2019. Celem wydarzenia jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków. Organizatorami konferencji są Wydział Inżynierii Środowiska PK i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. 
 
Zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym (ang. light pollution) określane są jako: uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, które powodowane jest nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem oraz związane z tym negatywne skutki – oślepianie, przekraczanie granicy obszarów przeznaczonych do oświetlenia, nadmierne oświetlenie, obniżenie widoczności, łuna świetlna i marnowanie energii. Ponadto zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła i wprowadzenie sztucznego światła do środowiska.
 
EALPO 2019 EALPO 2019 ealpo3 ealpo4
 ealpo5  ealpo6  ealpo7  ealpo8
 
Tematyka konferencji EALPO 2019 jest bardzo szeroka i obejmuje: wpływ zanieczyszczenia świetlnego na środowisko naturalne (ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów lądowych i wodnych), wpływ zanieczyszczenia świetlnego na zdrowie ludzi, wpływ zanieczyszczenia świetlnego na prowadzenie badań astronomicznych, aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia świetlnego, metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia świetlnego, astroturystykę w aspekcie zanieczyszczenie świetlnego, kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczenia świetlnego, a także ekonomiczne aspekty problemu zanieczyszczenia świetlnego. 
 
Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem rektora PK prof. Jana Kaziora. Miejscem obrad jest Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24. 
 
 
(bk)
 
Na zdjęciach, konferencja EALPO 2019 / fot. Jan Zych