Witold Białokur i Sławomir Dzierżek dołączyli do grona absolwentów Politechniki Krakowskiej wyróżnionych przez Stowarzyszenie Wychowanków PK wpisem do Złotej Księgi Wychowanków. Uroczystość odbyła się w ramach inauguracji nowego roku akademickiego, 3 października.
 
Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków PK. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem absolwentów uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater.
 
Stowarzyszenie Wychowanków PK wyłania kandydatów spełniających wszystkie formalne kryteria do wpisu, zwołuje Kapitułę Złotej Księgi, która podejmuje ostateczną decyzję o wyborze laureatów oraz organizuje uroczystości wręczenia tytułu osobom nagrodzonym.
 
3 października 2019 r., wpisem do Złotej Księgi Wychowanków PK zostali wyróżnieni absolwenci Wydziału Mechanicznego: Witold Białokur i Sławomir Dzierżek.
 Wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK  Wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK
 
Witold Białokur (na zdjęciach powyżej / fot. Jan Zych) ukończył studia na Politechnice Krakowskiej w 1960 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie projektowania pojazdów szynowych. Następnie rozpoczął pracę w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa, gdzie został kierownikiem zespołu projektowego. W 1970 r. wyjechał z Polski – najpierw do Francji, później do Austrii, by w 1973 r. osiąść w USA. Od 1977 r. związany z firmami zajmującymi się projektowaniem elektrowni atomowych (Ebasco NY, Gibbs&Hill). Do większych przedsięwzięć, w których podczas swojej kariery zawodowej brał udział, należały realizacje systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych i przerobu ścieków miejskich na masę nawozową oraz projekt ujęcia i uzdatniania wody dla Nowego Jorku. Jedną z wielkich pasji Witolda Białokura jest sport – grał w piłkę ręczną, osiągał sukcesy lekkoatletyczne (mistrz wieloboju, sztafety, biegów długich i średnich); posiada uprawnienia trenerskie I i II klasy. Wśród licznych pasji Witolda Białokura jest też malarstwo, taniec i podróże (w 2010 r. brał udział w wyprawie podbiegunowej, a w 2017 r. w wyprawie w głąb Amazonii).
 Wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK  Wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK
 
Sławomir Dzierżek (na zdjęciach powyżej / fot. Jan Zych) studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (specjalność Komputerowe Projektowanie i Sterowanie Obrabiarek i Robotów) ukończył indywidualnym tokiem w 1990 r. Kontynuował swoją karierę naukową na uczelni – prowadził zajęcia z Teorii Mechanizmów, Mechaniki Robotów, Budowy Samochodów i Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich. W 1995 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z dziedziny projektowania zawieszeń samochodowych. W roku 1998 uzyskał Stypendium Fulbrighta (Senior Fulbright Research Grant), w ramach którego spędził rok w Stanach Zjednoczonych na Ohio State University w Columbus. Realizował tam projekt związany z modelowaniem elastokinematyki zawieszeń. Od 1999 r. swoją karierę zawodową związał z prof. Andrzej Szarata i prof. Andrzej Rudnickiprzemysłem – dołączył do Centrum Technicznego firmy Delphi w Krakowie (kierował działami systemów zaworowych oraz działem projektowania amortyzatorów). Po wykupieniu w 2009 r. firmy przez chiński koncern Beijing West Industries, Sławomir Dzierżek kierował Centrum Technicznym BWI Group w Krakowie, odpowiadając za projektowanie amortyzatorów i innych elementów zawieszeń produkowanych w sześciu fabrykach BWI Group na trzech kontynentach, dla czołowych producentów samochodów. Od 2018 r. Sławomir Dzierżek szefuje globalnemu działowi projektowania zawieszeń pasywnych i sterowanych zaworowo w BWI. Jest autorem 26 artykułów w czasopismach naukowych, magazynach branżowych i materiałach konferencyjnych oraz 2 patentów. Hobbystycznie zajmuje się modelarstwem kolejowym – trzykrotny Mistrz Polski, zbudował od podstaw jeżdżące modele polskich lokomotyw parowych w skali H0 (1:87). Członek Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych od 1987 r.
 
Podczas uroczystości w Sali Senackiej odznakami honorowymi „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” wyróżnieni zostali dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, emerytowany profesor PK pracujący na WIL (na zdjęciu po lewej / fot. Jan Zych). Odznaczenia resortowe wręczył szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala.
(bk)