Dr inż. arch. Katarzyna Hodor, dr inż. arch. Krzysztof Petrus, mgr inż. arch. Joanna Figurska-Dudek oraz mgr inż. arch. Kamila Musiorka zostali laureatami głównej nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie w dziedzinie ochrony zabytków i muzealnictwa.Projekt bez tytuu 40

W tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 36 prac, w tym prace magisterskie, rozprawy doktorskie, prace podyplomowe i publikacje naukowe obejmujące projekty z zakresu architektury i urbanistyki, konstrukcji, historii sztuki i kultury, architektury krajobrazu, muzealnictwa, konserwacji zabytków ruchomych, a także poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniające ideę ochrony zabytków. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się także naukowcy i studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie.


Nagrody zostały wręczone w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu”, która odbyła się na Politechnice Krakowskiej w dniach 24-25 października 2019 r.


Podczas konferencji Złotym Medalem Gloria Artis został odznaczony dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK – specjalista w zakresie architektury krajobrazu, teorii architektury i urbanistyki, członek Rady Ochrony Zabytków oraz Głównej Komisji Konserwatorskiej. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury.


W czasie tegorocznego spotkania uczczono dorobek naukowy profesora Gerarda Ciołka – wieloletniego wykładowcy Politechniki Krakowskiej. Nagrodę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Gerarda Ciołka otrzymała prof. Maria Łuczyńska-Bruzda. Minister kultury wyróżnił Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej dr. Tadeusza Macieja Ciołka, syna profesora.

 

Obchodzono też jubileusz pracy naukowej prof. dr hab. inż. arch. Anny Mitkowskiej – specjalistki z zakresu sztuki ogrodowej i ochrony krajobrazu kulturowego, pomysłodawczyni konferencji. Za całokształt osiągnięć w ochronie dziedzictwa kulturowego prof. Mitkowska oraz prof. Krystyna Pawłowska i dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK uhonorowane zostały Złotą Odznaką Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

 

Za zasługi dla ochrony krajobrazu kulturowego i opieki nad zabytkami minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał Złote Odznaki za Opiekę nad Zabytkami dr hab. inż. arch. Katarzynie Łakomy i dr inż. arch. Katarzynie Hodor z PK.

 

Konferencja z cyklu sztuki ogrodowej odbyła się na Politechnice Krakowskiej już po raz dwudziesty szósty. Celem tegorocznej edycji były popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony krajobrazu oraz podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych. Naukowcy z całej Polski dyskutowali nad sposobami wzmacniania lokalnej wartości dopasowującej się do specyfiki miejsca oraz potrzeb społeczności i dziedzictwa kulturowego powiązanego z tożsamością miejsca.

 

 

Na zdjęciach: XXVI konferencja z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej / fot. Jan Zych