Politechnika Krakowska ponownie uczestniczyła w Dniach Jana Pawła II. Hasłem przewodnim XIV edycji Dni był „Uniwersytet”.

 

 

debataW czwartek 7 listopada br. rektor PK prof. Jan Kazior wziął udział w głównym wydarzeniu naukowym tegorocznych Dni Jana Pawła II sesji naukowej pt. „Uniwersytet”. W auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się w jej ramach m.in. debaty z udziałem rektorów krakowskich uczelni na temat uniwersytetu w myśli Jana Pawła II i uniwersytetu dzisiaj. W swoim wystąpieniu rektor PK przypomniał związki papieża z Politechniką Krakowską, m.in. jego liczne spotkania ze studentami i pracownikami PK w czasie pracy ks. Karola Wojtyły jako wikariusza w parafii św. Floriana oraz szczególnie ważne dla społeczności uczelni wydarzenie z 17 czerwca 1999 r. Odbyła się wówczas papieska msza na Wawelu z udziałem Senatu PK, a po niej spotkanie senatorów PK z Janem Pawłem II, na którym przyjął godność Honorowego Senatora i Profesora PK. To jest dla społeczności Politechniki ogromne wyróżnienie, ale i ogromne zobowiązanie do zgłębiania słów Jana Pawła II, nie tylko jako głowy Kościoła, ale także wybitnego filozofa i naukowca podkreślił rektor PK.

 

Wśród szczególnie ważnych wyzwań, stojących dziś przed naukowcami i szkołami wyższymi (zwłaszcza uprawiającymi nauki techniczne), które pojawiły się w papieskich rozważaniach o misji uniwersytetu,  prof. Jan Kazior wskazał zachowanie rozwagi w wytyczaniu granic naukowych eksperymentów oraz odpowiedzialność za odkryte prawdy, w tym te dotyczące wpływu działań człowieka na środowisko. Jako kluczowe w formowaniu młodych ludzi, którzy na uniwersytetach zdobywają wiedzę i umiejętności, wymienił nauczenie ich umiejętności samodzielnego myślenia.

 

 Konkurs fotograficzny

 

Politechnika Krakowska była także organizatorem – w tym roku po raz dziewiąty – konkursu fotograficznego organizowanego w ramach Dni Jana Pawła II. Na konkurs nadesłano 58 prac, które oceniało jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz (przewodniczący), mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska (Dział Promocji PK), mgr inż. Jan Zych (art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików), mgr Danuta Zajda (sekretarz jury, Dział Promocji PK). Ogłoszenie laureatów oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbyły się 6 listopada br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24.

 

imiejsce nostalgia wykladowca
  

 

Pierwszą nagrodę jury konkursu przyznało Zbigniewowi Latale za pracę „Seminarium pod gołym niebem”. Drugą nagrodę otrzymała Aleksandra Olszówka za zdjęcie „Nostalgia przeszłości”, zaś trzecią Marek Hasso-Agopsowicz za cykl pod tytułem „Wykładowca”. Jury przyznało również wyróżnienie dla Piotra Gurgula, autora zdjęć „Collegium Maius” i „Collegium Novum”.

 

DSC 8985 DSC 9034  DSC 9539

 

W tym roku nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego wręczono podczas uroczystości zakończenia Dni JPII, w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, po mszy św. koncelebrowanej przez kardynała Stanisława Dziwisza.

 

 

Na zdjęciach: 1) debata z udziałem rektora PK, prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora / fot. Małgorzata Syrda-Śliwa; 2) prace nagrodzone w konkursie (od lewej: I, II i III miejsce); 3) Zbigniew Latała i Piotr Gurgula ze swoimi pracami oraz Piotr Gurgula odbiera nagrodę w czasie uroczystości w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II / fot. Jan Zych.