Dr inż. arch. Krzysztof Petrus z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz absolwentka WA PK mgr inż. arch. Marcelina Smolarczyk zostali laureatami tegorocznej edycji Nagród Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe. Gala wręczenia odbyła się 21 listopada w Teatrze Variètè.
 
Nagrody Miasta KrakowaNagroda Miasta Krakowa ma wieloletnią tradycję – regularnie przyznawana jest od 1933 r., ale swoją historią sięga XVI wieku. Od 1994 r. wręczana jest w trzech kategoriach: kultury i sztuki, nauki i techniki oraz sportu. Nagrodą są też doceniani autorzy prac dyplomowych, których tematyka związana jest z Krakowem. 
 
W tym roku nagrodzono dwie prace doktorskie, jedną magisterską i dwie inżynierskie. Dr inż. arch. Krzysztof Petrus został wyróżniony za rozprawę doktorską pt. „Garbary w latach 1850-1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego”. Doktor Petrus jest pracownikiem Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK. Nagrodę Miasta Krakowa odebrała też mgr inż. arch. Marcelina Smolarczyk – absolwentka Wydziału Architektury PK – za pracę magisterską pt. „Krakowski Greenway Wschód. Koncepcja systemu zieleni integrującego nowohuckie parki”
 
Tegorocznymi laureatami w dziedzinie kultura i sztuka zostali: Leszek Wójtowicz za całokształt działalności artystycznej, dr hab. Andrzej Franaszek za znaczący wkład w krytykę literacką, Andrzej Nowakowski za wszechstronną działalność wydawniczą i artystyczną. Natomiast w dziedzinie nauka i technika nagrodę otrzymał zespół w składzie: prof. Renata Przybylska, dr Donata Ochmann, dr Barbara Batko-Tokarz, dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, dr Patrycja Pałka, dr Sylwia Przęczek-Kisielak, dr hab., prof. UJ Maciej Rak, dr hab., prof. UJ Kazimierz Sikora za opracowanie słownika gwary krakowskiej oraz zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków w składzie: prof. Tadeusz Holak, dr Katarzyna Magiera-Mularz, dr Bogdan Musielak, dr Łukasz Skalniak za osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej. W dziedzinie sportu nagrody w tym roku nie przyznano.
 (bk)
 
 
 
Na zdjęciu, laureaci Nagrody Miasta Krakowa 2019 z Politechniki Krakowskiej – dr inż. arch. Krzysztof Petrus i mgr inż. arch. Marcelina Smolarczyk / fot. Jan Zych