POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI


ogłasza konkurs na stanowisko


młodszego bibliotekarza


w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

 

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wprowadzanie i weryfikacja danych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników PK;
 • bieżąca obsługa informacyjna użytkowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PK;
 • udział w realizacji szkoleń użytkowników BPK (szkolenia indywidualne i grupowe, kursy e-learningowe);
 • samokształcenie i doskonalenie zawodowe (podnoszenie kwalifikacji) związane z wykonywaną pracą.

 

2. Niezbędne wymagania dla kandydata:

 • wykształcenie wyższe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewne;
 • znajomość języków obcych: angielski (co najmniej na poziomie B1);
 • doświadczenie zawodowe: nie wymagane.


3. Dodatkowe wymagania:

 • biegła znajomość obsługi komputera i użytkowych aplikacji komputerowych (pakiet biurowy Office);
 • umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji oraz korzystania z zasobów i usług elektronicznych;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność organizacji własnej pracy, także pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • elastyczność i odporność na stres.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli występuje);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.


5. Dodatkowe informacje:

Przewidywany okres zatrudnienia: zatrudnienie na zastępstwo od 1 marca 2020 do powrotu zastępowanego pracownika, z uwzględnieniem trzymiesięcznego okresu próbnego, z możliwością przedłużenia zatrudnienia i przejścia na etat.


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do 14 lutego 2020 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko mł. bibliotekarza w Bibliotece Politechniki Krakowskiej.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 24-28 lutego 2020. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.