Innowacyjna technologia kropek kwantowych „Smart orange” autorstwa dr hab. inż. Katarzyny Matras-Postołek, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej została zaprezentowana podczas START:IP Matching Day 2020 w Wiedniu. Opracowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystywane w optoelektronice lub nanomedycynie. 
 
prof. Katarzyna Matras-PostołekSTART:IP Matching Day, który odbył się 30 stycznia br. na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, służył prezentacji innowacyjnych technologii i ich twórców z całej Europy. Dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK przedstawiła efekt prac prowadzonych przez zespół z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Technologia „Smart orange” dotyczy otrzymywania półprzewodnikowych kropek kwantowych nowej generacji wykazujących intensywną luminescencję w obszarze światła widzialnego. 
 
Kropki kwantowe (ang. quantum dots – QD) są półprzewodnikowymi nanokryształami o wielkości od 2 do 10 nanometrów. Ograniczona liczba atomów oraz średnica kilku nanometrów daje im wyjątkowe właściwości absorpcji i emisji promieniowania, które wynikają z występowania efektu ograniczenia kwantowego – zmieniając rozmiar cząstki równocześnie zmianie ulega jej przerwa energetyczna. W ten sposób, mając jeden półprzewodzący materiał, możemy otrzymać różnokolorowe znaczniki. Jest to jedna z najważniejszych właściwości kropek kwantowych. 
 
W celu otrzymywania kropek kwantowych wykorzystywane są różne związki pierwiastków, najczęściej składające się z selenku kadmu pokrytego warstwą siarczku cynku. Rozwiązanie opracowane przez zespół pod kierunkiem prof. Katarzyny Matras-Postołek umożliwia wyeliminowanie toksycznych elementów i pozwala precyzyjnie kontrolować rozmiar i powierzchnię kropek kwantowych, a co za tym idzie właściwości optycznych nanomateriałów. Opracowana technologia może znaleźć zastosowanie w optoelektronice lub nanomedycynie.    
 
Podczas  prezentacji rozwiązania na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, dr hab. inż. Katarzynie Matras-Postołek, prof. PK towarzyszyli: prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, dyrektor Centrum Transferu Technologii PK dr inż. Jacek Kasz oraz mgr inż. Małgorzata Ciesielska z zespołu ds. komercjalizacji CTT PK. 
 
(bk)