Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (na zdjęciu / fot. Jan Zych) został uhonorowany przez miesięcznik „Builder” prestiżowym wyróżnieniem „Polski Herkules”. Gala XVII edycji Builder Awards odbyła się 30 stycznia br. w warszawskim Multikinie Złote Tarasy.
 
Prof. Kazimierz FurtakRada Naukowa oraz redakcja „Buildera” wskazały niekwestionowanych liderów branży budowlanej w 2019 r. Wyróżnienia wręczono w kilku kategoriach: „Polski Herkules”, „Budowlana Firma Roku”, „Osobowość Branży”, „Laury Buildera”. Statuetka, którą odebrał prof. Kazimierz Furtak, jest przyznawana za wieloletnie efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową, a także wybitnym polskim architektom, osobistościom świata nauki i edukacji budowlanej oraz tym osobom, które wywarły istotny wpływ na rozwój polskiego budownictwa.
 
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – rektor Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 – jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych. Jego działalność naukowa zaowocowała m.in. wprowadzeniem do polskiego mostownictwa techniki zespolenia żelbetowej płyty pomostu z dźwigarami stalowymi za pomocą łączników listwowych. Prof. Furtak jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych i 130 artykułów. Wypromował ponad 100 prac dyplomowych i ponad 20 przewodów doktorskich. Recenzent rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich.
 
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak w latach 1996-2002 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK (wcześniej przez sześć lat był prodziekanem tego wydziału). Od 2002 do 2005 r. był prorektorem Politechniki Krakowskiej ds. rozwoju, a w latach 2005-2008 prorektorem ds. nauki. W roku 2008 został wybrany na stanowisko rektora PK. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje: 2008-2012 i 2012-2016. Od 2017 r. jest przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 
(bk)