Zmarł prof. Stanisław Juchnowicz – wybitny architekt i urbanista, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa, wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej, były dziekan Wydziału Architektury PK i Wydziału Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Uniwersytecie im. Ahmadu Bello w Zarii, założyciel i dyrektor Instytutu Projektowania Miast i Regionów WA PK, założyciel, dyrektor, a potem przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się (obecnie: Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK), wieloletni przewodniczący Konwentu Seniorów PK, wybitny działacz społeczny, współtwórca i wieloletni prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, żołnierz AK, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, członek wielu komitetów naukowych i stowarzyszeń zawodowych krajowych i zagranicznych, współtwórca planu Nowej Huty, laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń. 
 
Prof. JuchnowiczProf. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz urodził się 10 czerwca 1923 r. w Lidzie w województwie nowogródzkim. Studia architektoniczne realizował na trzech uczelniach technicznych: Politechnice Lwowskiej, Akademii Górniczej w Krakowie, Politechnice Gdańskiej, gdzie na Wydziale Architektury uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta. W roku 1954 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Był m.in. kierownikiem Zakładu Projektowania Miast i Osiedli (1970-1973), wicedyrektorem Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (1979-1991) oraz dziekanem Wydziału Architektury PK (1984-1987). Założył na PK Ośrodek Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się (obecnie: Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK). Był jego dyrektorem, a od 2005 r. przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka przekształconego potem w Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK. W 1991 r. zorganizował na WA PK Instytut Projektowania Miasta i Regionów i został jego pierwszym dyrektorem. Kierował Instytutem przez kilka lat.  
 
Prof. Juchnowicz był członkiem zespołu, który przygotowywał założenia urbanistyczne Nowej Huty. Projektował również centrum Łodzi i gmach frontowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był autorem licznych inicjatyw i projektów w Krakowie.
 
Podczas pracy na Uniwersytecie im. Ahmadu Bello w Zarii (Nigeria) organizował Wydział Urbanistyki i Planowania  Regionalnego i kierował nim w latach 1973-1981. Opracował plany rozbudowy czterech miast w Nigerii, a także przygotował projekt koncepcyjny stolicy tego kraju – Abudży.
 
Prof. Stanisław Juchnowicz został wyróżniony wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki oraz odznaczeniami państwowymi i branżowymi. W listopadzie 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 
 
Msza święta żałobna odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Salwatorskim o godz. 13.00.