Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior zaprasza pracowników uczelni na spotkanie, podczas którego zostaną m.in. przekazane informacje dotyczące bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni (nowy regulamin wynagradzania pracowników, ocena nauczycieli akademickich).

 

 

Data:

17 lutego 2020, godz. 10.00

 

 

Miejsce:

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Dzialownia”, ul. Warszawska 24 w Krakowie