Politechnika Krakowska nagrodziła dodatkowymi punktami w rekrutacji na studia blisko dziewięćdziesięciu tegorocznych maturzystów w V edycji ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. Uroczyste rozdanie certyfikatów zaplanowano na 17 kwietnia br. 
 
Zoty IndeksKonkurs, w którym mogli brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych przystępujący w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, został rozegrany w dwóch dyscyplinach – matematycechemii. Zawody miały charakter dwustopniowy: I etap – zdalny, II etap – centralny na Politechnice. Uczestnicy mogli wybrać tylko jedną dyscyplinę. 
 
Do udziału w I etapie konkursu (on-line), który odbył się 11 stycznia br., zarejestrowało się 207 osób. Zmagania finałowe zostały rozegrane na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej 22 lutego br. Wzięło w nich udział 132 uczniów – 28 w dyscyplinie chemii i 104 w matematyce.
 
Laureaci II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” otrzymają – w zależności od uzyskanych wyników – odpowiednio 100, 50 lub 30 dodatkowych punktów, które zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). 
 
W tym roku „Złote Indeksy PK” zdobyło 78 uczniów w dziedzinie matematyki (laureaci I stopnia – 3 osoby; laureaci II stopnia – 21 osób; laureaci III stopnia – 54 osoby) i 11 uczniów w dziedzinie chemii (laureaci II stopnia – 4 osoby; laureaci III stopnia – 7 osób). 
 
Dodatkowo laureaci I stopnia Konkursu otrzymują szansę na uzyskanie specjalnego stypendium w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”. Warunkiem uzyskania nagrody jest zaliczenie pierwszego semestru studiów na Politechnice Krakowskiej i uzyskanie pełnej rejestracji na kolejny semestr do dnia 15 marca 2021 r.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, uczestnicy II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” / fot. Jan Zych