POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

samodzielnego referenta

 

w wymiarze pełnego etatu

 

w Archiwum

 

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja zadań zawartych w przepisach kancelaryjnych i archiwalnych PK;
 • realizacja zaleceń Archiwum Narodowego w Krakowie;
 • zastępowanie nieobecnych pracowników Archiwum PK;
 • inne zadania zlecone przez przełożonych, mieszczące się w kompetencjach Archiwum PK.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe humanistyczne ze specjalnością archiwistyka;
 • staż pracy: niewymagany;
 • doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: praktyka studencka, wolontariat;
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: biegła obsługa komputera (pakiet MS Office).


3. Dodatkowe wymagania:

 • znajomość bazy danych ZoSIA;
 • znajomość elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD);
 • znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do 25 maja 2020 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Archiwum PK.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 22 czerwca do 3 lipca 2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

więcej wiadomości