25 marca 2020 r. Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił:
  • Regulamin Szkoły Doktorskiej PK obowiązujący od 1 października 2020 r.
  • Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK
  • Program kształcenia w Szkole Doktorskiej PK obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 (wykaz przedmiotów modułowych poszczególnych Dyscyplin zamieszczony zostanie w późniejszym terminie na właściwych stronach internetowych).

Uchwały dostępne są w zakładce Akty prawne.