POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

wynajmie

pomieszczenie w budynku Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Skarżyńskiego 7 w Krakowie


 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia zlokalizowanego na parterze budynku Domu Studenckiego nr 3 pod działalność: usługi poligraficzne, punkt ksero, sprzedaż materiałów biurowych i papierniczych oraz inne nieuciążliwe usługi (np. wypożyczalnia gier planszowych).  

Powierzchnia pomieszczenia wynosi 17,50 m2, do pomieszczenia przynależy korytarz o pow. 5,83 m2 i loggia (wejście zewnętrzne) o pow. 4,87 m2.  
Powierzchnia łącznie wynosi 28,20 m2.
 

 1. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Wymagany montaż licznika energii elektrycznej oraz zawarcie indywidualnej umowy z zakładem energetycznym na dostawę energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, dostęp do toalety dla pracowników najemcy w Domu Studenckim nr 3. Do czasu zawarcia indywidualnej umowy z dostawcą energii, nie dłużej niż do 30.06.2014 r., rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie miesięcznego ryczałtu określonego na podstawie szacunkowego zużycia energii elektrycznej przez najemcę.
 3. Dostępne media: co, energia elektryczna, internet.
 4. Prace adaptacyjne związane z dostosowaniem pomieszczenia do profilu planowanej działalności odbywają się na koszt najemcy.
 5. W pomieszczeniu brak wyposażenia.
 6. W wynajmowanym pomieszczeniu i bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz zakaz sprzedaży i palenia wyrobów tytoniowych.
 7. Proponowany termin najmu od 15.05.2014 r.

 
 
Warunki płatności:
 

 1. Płatność miesięczna z góry do 15 każdego miesiąca.
 2. Minimalna wysokość stawki za dzierżawę 1 m2 (jednego metra), ustalona zostaje na kwotę 40,00 zł netto miesięcznie + należny podatek VAT.
   
   

Kontakt:

Do udzielania informacji na powyższy temat upoważniony jest: Łukasz Żukowski, tel. 12 648 14 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

 1. Oferty należy składać do 6.05.2014 r. pod adresem: Politechnika Krakowska, Dział Gospodarczy, budynek nr 10-36, pok. nr 4 lub 6, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 6.05.2014 r. o godz. 12.30 w Dziale Gospodarczym jw.
 3. Wynajmujący za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która spełni wszystkie wymogi formalne, określone w niniejszym ogłoszeniu i będzie złożona na kwotę najwyższą spośród wszystkich złożonych ofert.
 4. Wynajmująca nie będzie rozpatrywać ofert podmiotów, którzy zalegają z zapłatą należności wobec uczelni.
 5. Przetarg może być rozstrzygnięty, jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta.
 6. Wynajmująca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.