Politechnika Krakowska wzięła udział w wydarzeniu „Politechniki pomagają" z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza. Podczas telekonferencji, zorganizowanej z inicjatywy Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich Uczelni Technicznych, polskie politechniki zaprezentowały inicjatywy pomocowe,  którymi wspierają medyków w walce z koronawirusem. Akcję #PKpomaga przedstawił rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. 
 
Bramka do pomiaru temperaturyDruk – w oparciu o techologię 3D – przyłbic ochronnych, nakładek do mocowania osłon na okulary optyczne oraz opasek do maseczek, udostępnienie kamer termowizyjnych szpitalom, projekty i wydruk  w technologii druku 3D adapterów do masek snorkelingowych i półmasek, prototyp respiratora, produkcja płynu do dezynfekcji w laboratoriach uczelni i jego darmowa dystrybucja do ośrodków opiekuńczych, stworzenie prototypu bramki do pomiaru temperatury i dezynfekcji, szycie maseczek i czepków, ufundowanie ozonatora domowi pomocy społecznej – to inicjatywy pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej, którzy włączyli się w pomaganie już od pierwszych dni epidemii.
 
O tym jak polskie politechniki wspierają walkę z koronawirusem rozmawiano 19 maja 2020 r. podczas telekonferencji „Politechniki pomagają”. 25 uczelni, w tym Politechnika Krakowska, przedstawiło prezentacje swoich działań pomocowych. – Mieliśmy okazję pokazać rozmach i różnorodność naszych inicjatyw pomocowych, to nas wyróżniało na tle innych pomagających uczelni. Ale szacunek i podziw budzi każde działanie, z którym ruszyli na pomoc pracownicy i studenci wszystkich uczelni technicznych. Polscy naukowcy, w tym szczególnie inżynierowie, pokazali, że są nie tylko utalentowani i pomysłowi, ale i świadomi swojej społecznej odpowiedzialności. Niezawodnie można na nas liczyć w momentach najtrudniejszych prób – podkreślił rektor PK prof. Jan Kazior. 
 
Zobacz prezentację dot. akcji #PKpomaga (kliknij w slajd, aby powiększyć)
 
Slajd1 Slajd3 Slajd5 Slajd7
Slajd2 Slajd4 Slajd6 Slajd8
 
Podczas wydarzenia „Politechniki pomagają” prezentacje swoich działań przedstawiło 25 polskich uczelni technicznych, w których podobnie jak na PK drukowano przyłbice, projektowano niskobudżetowe urządzenia medyczne, szyto maseczki, udostępniono aparaturę badawczą na potrzeby szpitali. Minister nauki Wojciech Murdzek podkreślił w czasie konferencji niezwykłą wartość energii, uruchomionej w środowisku akademickim w czasie pandemii – od badań naukowych, osiągnięć dotyczących testów na koronawirusa, tworzenia przyłbic, szycia maseczek, aż po gesty ludzkiej solidarności.
 
Czepki uszyte przez prof. Magdalenę Niemczewską-Wójcik
 
Na Politechnice Krakowskiej akcja #PKpomaga wciąż trwa. Nadal drukujemy i przekazujemy potrzebującym przyłbice, szyjemy maseczki i czepki pielęgniarskie. Trwają przygotowania do testów, powstającej we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie (USDK), niskobudżetowej bramki/śluzy do automatycznego pomiaru temperatury i dezynfekcji. Prototyp modułowej konstrukcji przejdzie badania w warunkach szpitalnych w przyszłym tygodniu. Grupa studentów PK będzie też wspierać Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w najbliższych tygodniach wolontariacką pracą. Najnowsza inicjatywa PK to trwająca do 1 czerwca charytatywna zbiórka pieniężna na potrzeby krakowskich hospicjów – św. Łazarza i Alma Spei. Wcześniej Samorząd Studencki PK zaangażował się m.in. w akcję zbiórki dla służby zdrowia w ramach akcji #Hot16Challenge2.
 
Wspólnie z Politechniką, pracownikami wydziałów i jednostek pozawydziałowych oraz studentami PK, w pomaganie zaangażowały się także liczne współpracujące z uczelnią firmy i podmioty prywatne, wśród nich m.in. firmy Studio 3D, COLOP Polska, Fiberlogy, Walstead Central Europe, Wykrojniki.pl, GATE Enterprise, Horizone Graphic, grupa Przyłbica w Koronie - Kraków, Bielsko-Biała i okolice, Koło PTTK nr 9 przy Politechnice Krakowskiej, Bogusław Maludziński, Michał Wrona, Ola Gawron, wolontariusze Jakub Żmuda i Mateusz Szczygieł. 
 
(mas)
 
 
Na zdjęciach, 1) bramka/śluza autorstwa mgr. inż. Wiktora Harmatysa i zespołu z Wydziału Mechanicznego; 2) czepki uszyte przez prof. Magdalenę Niemczewską-Wójcik, z których korzystają już pielęgniarki z Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szp. Uniwersyteckiego.