Politechnika Krakowska i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zawarły porozumienie o współpracy. Na jego mocy inżynieria medyczna – kierunek studiów z oferty Wydziału Mechanicznego – została objęta patronatem Szpitala. Podczas pandemii koronawirusa społeczność PK wsparła personel USDK. 
 
Podpisanie umowy między PK i USDKDzięki zawartej umowie, którą sygnowali dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek oraz dyrektor USDK prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek, studenci inżynierii medycznej będą mogli m.in. odbywać praktyki w Szpitalu, a pracownicy naukowi Politechniki kooperować w obszarze konstrukcji i eksploatacji techniki medycznej. USDK we współpracy z uczelnią zorganizuje również zajęcia dydaktyczne, szkolenia i pokazy demonstracyjne dla studentów.
 
Myślimy też o wdrożeniu pilotażowego programu kształcenia pozwalającego na uzyskanie uznawanych w Unii Europejskiej uprawnień inżyniera klinicznego, którego praca związana jest z obsługą techniczną wysoce specjalistycznego sprzętu medycznego w trakcie wykonywania zabiegów – tłumaczy dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy Sładek. – Dążymy do tego, by wykształcić specjalistów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach klinicznych działających w obszarze kardiologii interwencyjnej, neurochirurgii, chirurgii z wykorzystaniem robotów, diagnostyki obrazowej itp
 
Absolwenci inżynierii medycznej na Politechnice Krakowskiej posiadają szeroką wiedzę z zakresu podstaw metod numerycznych, projektowania wspomaganego komputerowo, biomechaniki inżynierskiej, anatomii, sztucznych narządów, mechaniki płynów oraz inżynierii biomateriałów. Jak dodaje dziekan Wydziału Mechanicznego, kierunek objęty patronatem przez USDK kształci inżynierów medycznych odpowiedzialnych za aparaturę medyczną, w tym ocenę jej dokładności pomiarowej i bezpieczeństwa elektrycznego, a także kompatybilności elektromagnetycznej i wyznaczania okresów jej bezpiecznej eksploatacji. – Przyszli specjaliści medyczni muszą mieć możliwość praktyki szpitalnej, a personel szpitala dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych. Dzięki zawartej umowie takie współdziałanie staje się faktem – mówi prof. Jerzy Sładek. 
 
Współpraca pomiędzy Politechniką Krakowską a Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie zacieśniła się w okresie pandemii. Uczelnia dostarczała tu przyłbice ochronne i maseczki, udostępniła kamery termowizyjne, a naukowcy z PK wspólnie z medykami podjęli się rozwijania prototypów niskobudżetowych respiratorów. Studenci z Politechniki wsparli Szpital wolontariacką pracą, pomagając personelowi technicznemu i medycznemu m.in. w obsłudze sprzętu i przy wstępnej ocenie medycznej nowych pacjentów. Zespół z Wydziału Mechanicznego PK zaprojektował też niskobudżetową bramkę do automatycznego pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk z modułem transmisji danych wifi. Zastosowane w niej rozwiązania pozwalają badać z równą dokładnością osoby o różnym wzroście i o różnym stopniu sprawności, także poruszające się na wózku inwalidzkim. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, od lewej: dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. Jerzy Sładek i dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie prof. Krzysztof Fyderek / fot. USDK