Dyscyplina naukowa Dziedzina nauk Wydział
architektura i urbanistyka dziedzina nauk technicznych Wydział Architektury
budowa i eksploatacja maszyn dziedzina nauk technicznych Wydział Mechaniczny
budownictwo dziedzina nauk technicznych Wydział Inżynierii Lądowej
elektrotechnika dziedzina nauk technicznych Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
energetyka dziedzina nauk technicznych Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
inżynieria materiałowa dziedzina nauk technicznych Wydział Mechaniczny
inżynieria produkcji dziedzina nauk technicznych Wydział Mechaniczny
inżynieria środowiska dziedzina nauk technicznych Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
mechanika dziedzina nauk technicznych Wydział Mechaniczny
technologia chemiczna dziedzina nauk technicznych Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

transport

dziedzina nauk technicznych Wydział Inżynierii Lądowej

 

Zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

W powyższym przepisie wyrażono ogólną zasadę kontynuowania studiów doktoranckich na podstawie dotychczasowych regulacji. Oznacza to kontynuowanie studiów doktoranckich w zakresie dyscyplin określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

 

Na Politechnice Krakowskiej organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta określa Regulamin studiów doktoranckich: