Ukazał się komunikat Kanclerza PK opisujący zasady postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego na terenie PK (wprowadzono procedurę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie). Proszę o zapoznanie się ze szczegółami komunikatu Kanclerza PK oraz z opisem obowiązujących zasad.

Pracownicy Politechniki Krakowskiej, u których w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych pojawią się objawy grypopodobne, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, jak również w przypadku stwierdzenia poza uczelnią zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powinni niezwłocznie przekazać taką informację w formie telefonicznej bądź mailowej.

Doktoranci SD PK proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wyżej wymienionych sytuacji Przedstawicielowi właściwej dyscypliny w Radzie Szkoły Doktorskiej i do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej PK.