2 października o godz. 10.30 na Politechnice Krakowskiej odbędzie się inauguracja nowego roku akademickiego 2020/21. Ze względu na środki bezpieczeństwa i ograniczenia związane z przeciwdziałaniem zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, wydarzenie będzie miało formę nieco inną niż w poprzednich latach. 
 
Inaugurację 76. roku akademickiego na PK poprzedzi msza św., która zostanie odprawiona w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1 o godz. 9.00. Nie odbędzie się tradycyjny pochód z kościoła na kampus Politechniki Krakowskiej do Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia” – miejsca uroczystości. Ponadto – ze względu na bezpieczeństwo – wydarzenie ma charakter zamknięty. Wezmą w nim udział tylko władze uczelni, członkowie Senatu Politechniki Krakowskiej i uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym, członkowie Rady Uczelni, immatrykulowani, osoby uhonorowane odznaczeniami państwowymi i medalami Komisji Edukacji Narodowej, laureaci Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela i Nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery oraz przedstawiciele fundatorów. Uroczystość będzie transmitowana online za pośrednictwem serwisu głównego uczelni.


2 października – transmisja z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/21 na PK
 

 

 
Program uroczystości:
- wystąpienie prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora, Rektora Politechniki Krakowskiej w kadencji 2016-2020
- przekazanie insygniów władzy rektorskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejowi Białkiewiczowi
- wystąpienie prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, Rektora PK
- immatrykulacja studentów
- wykład prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi, dr. h.c. multi, Rektora PK w latach 1996-2002, pt. „Refleksje na temat powstania Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w 75-lecie jej istnienia”
- pokaz filmu jubileuszowego
- wręczenie odznaczeń państwowych i medali Komisji Edukacji Narodowej
- wręczenie Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela
- wręczenie Nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery
- wystąpienie mgr. inż. Krzysztofa Pszczółki, Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego PK
- wystąpienie Angeliki Kopeć, Przewodniczącej Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami PK
 
Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”. O godz. 13.00 w Sali Senackiej PK odbędzie się wpis do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
 
(bk)