IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” 

(marzec/kwiecień 2021 r.)

Organizator: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Instytut Naukowy Inżynierii Budowlanych Obiektów Antropogenicznych 
 
Uniwersytet Dzieci 
(Kraków, w roku akademickim 2020/2021)
Organizator: Fundacja „Uniwersytet Dzieci”