SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

od 1 października 2021 r.
do 27 lutego 2022 r.

od 28 lutego do 30 września 2022 r.

1. okresy zajęć dydaktycznych:

1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października 2021 r.

 

od 3 października do 31 października 2021 r.

 

od 2 listopada do 10 listopada 2021 r.

 

od 13 listopada do 20 grudnia 2021 r.

 

od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.

 

od 8 stycznia do 30 stycznia 2022 r.

od 28 lutego do 23 marca 2022 r.

 

od 25 marca do 13 kwietnia 2022 r.

 

od 20 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.

 

od 4 maja do 10 maja 2022 r.

 

od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.

 

od 6 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

 

17 czerwca 2022 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2 października 2021 r.
(Inauguracja roku akademickiego)

 

1 listopada 2021 r.

(Święto Wszystkich Świętych)

 

11 do 12 listopada 2021 r.

(Narodowe Święto Niepodległości)


od 21 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.
(przerwa świąteczna – Boże Narodzenie)

6 do 7 stycznia 2022 r.

(Święto Trzech Króli)

24 marca 2022 r. (Bieg Kościuszkowski)

od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.
(przerwa świąteczna – Wielkanoc)

od 30 kwietnia do 3 maja 2022 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

11 maja 2022 r. (Święto Szkoły)

5 czerwca 2022 r. (Zielone Świątki)

16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:

3. sesja egzaminacyjna:

od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. 
na studiach stacjonarnych

od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.
na studiach niestacjonarnych

od 18 czerwca do 30 czerwca 2022 r.

4. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

4. wakacje letnie:

       od 14 lutego do 18 lutego 2022 r.
na studiach stacjonarnych

od 14 lutego do 21 lutego 2022 r.
na studiach niestacjonarnych

      od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.
 5. wakacje zimowe: 5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
      od 19 lutego do 27 lutego 2022 r.
na studiach stacjonarnych

od 22 lutego do 27 lutego 2022 r.
na studiach niestacjonarnych
      od 1 września do 14 września 2022 r.
6. ustala się ostateczne terminy: 6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru zimowego:

     18 lutego 2022 r. - na studiach stacjonarnych

     21 lutego 2022 r. - na studiach niestacjonarnych


2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów na semestr letni:

     22 lutego 2022 r.

1) zaliczenia semestru letniego:
                 
   

     14 września 2022 r.

 

 

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/21:


                     
     15 września 2022 r.

 


Pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. rozpoczynający się 4 października 2021 r.) oraz pierwszy tydzień zajęć w semestrze letnim (zaczynający się 28 lutego 2022 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują  w semestrze naprzemiennie.

Zobacz też: Organizacja roku akademickiego 2022/2023