Darmowe, przygotowane przez pracowników Politechniki Krakowskiej kursy pozwalające podnieść kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku obcym branżowym są teraz dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Można z nich skorzystać za pośrednictwem navoica.pl – pierwszej polskiej platformy edukacyjnej typu MOOC. Autorskie kursy zostały przygotowane w ramach projektu pn. „MOOC Języków”, realizowanego przez Studium Języków Obcych PK. Politechnika jest jedną z pierwszych uczelni oferujących swoje kursy specjalistyczne na platformie Navoica. 
 
Koncepcja kursów typu MOOC (ang. Massive Open Online Course – Masowy Otwarty Kurs Online) powstała w Stanach Zjednoczonych i szybko zyskała uznanie w Europie. Kursy MOOC przygotowywane są przez instytucje edukacyjne. Ich celem jest umożliwienie zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności w sposób dogodny, szybki, bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Udział w kursach nie wymaga od zainteresowanych spełnienia dodatkowych kryteriów. W 2018 r. ówczesne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Młodej Nauki uruchomiły platformę edukacyjną navoica.pl, działającą w formule MOOC. Platforma pozwala na kształcenie przez całe życie (tzw. life-long learning), jest darmowa i dostępna w dowolnym miejscu na świecie. 
 
W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – spośród zgłoszonych projektów przygotowania kursów – 52 uzyskały finansowe wsparcie, w tym aż cztery z Politechniki Krakowskiej: „MOOC Języków” (341 312,50 zł dofinansowania), „PK=POWER of KNOWLEDGE” (496 118,62 zł dofinansowania), „Praktyczne aspekty projektowania obiektów budowlanych w świetle standardów europejskich” (642 018,75 zł dofinansowania), „MOOC Kodowania” (284 000 zł dofinansowania). Środki na dofinansowanie zwycięskich projektów zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Na projekt realizowany przez Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej składa się siedem bezpłatnych, ogólnodostępnych autorskich kursów językowych mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku obcym branżowym. – Nasza jednostka od lat specjalizuje się w nauczaniu języka technicznego, a na rynku brakuje kursów językowych o tej tematyce. Doświadczenie SJO pozwoliło na stworzenie kursów, których odbiorcami są nie tylko studenci uczelni technicznych, inżynierowie i pracownicy naukowi, ale wszyscy, którzy uczą się lub wykorzystują w pracy język obcy – mówi mgr Magdalena Cora (na zdjęciu / fot. SJO), dyrektor Studium Języków Obcych i koordynator projektu „MOOC Języków”. sjo logo
 
Politechniczne kursy językowe będą dostępne na platformie navoica.pl w czterech edycjach. I już się rozpoczęła i potrwa do 31 stycznia 2021 r. Można do niej dołączyć w każdej chwili. II edycja rozpocznie się w marcu 2021 r. i planowana jest do czerwca 2021 r. Edycję III i IV przewidziano na rok akademicki 2021/22. 
 
Magdalena CoraW tym momencie użytkownicy platformy navoica.pl mają do dyspozycji cztery kursy dotyczące języka angielskiego: „English for Architecture” (prowadząca: mgr Alicja Półtorak-Filipowska), „English for Civil Engineering” (prowadząca: mgr Magdalena Cora), „English for Computer Science” (prowadzący: mgr Agnieszka Łyczko i mgr Marcin Mały), „English for Academia” (prowadząca: mgr Zuzanna Małecka), a także dwa kursy pt. „Niezbędnik Inżyniera” – w wersji rosyjskiej (prowadząca: mgr Dorota Duchnowska) i niemieckiej (prowadzący: mgr Dariusz Guzik). Trzy pierwsze z wyżej wymienionych kursów dotyczą słownictwa specjalistycznego z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa, architektury, informatyki. „English for Academia” to szkolenia z kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie języka akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem studenta oraz wykładowcy na uczelni. Kursy pn. „Niezbędnik Inżyniera” skupiają się na podstawowym słownictwie przydatnym w pracy inżyniera. W przygotowaniu jest kurs „Applying for a Job” przeznaczony przede wszystkim dla studentów studiów II stopnia. 
 
Kursy typu MOOC dają uczestnikom całkowitą niezależność i swobodę jeśli chodzi o tryb nauki. Typowy MOOC trwa kilka tygodni, zawiera mini wykłady wideo, materiały pomocnicze, ćwiczenia interaktywne, fora dyskusyjne. Jeśli uczestnik ma ochotę, może zakończyć kurs testem sprawdzającym i uzyskać certyfikat ukończenia, ale nie ma takiego obowiązku – wyjaśnia Magdalena Cora. – Naukę z kursem można rozpocząć w dowolnym momencie, nie ma wymagań wstępnych. Można opracowywać treści kursu w dowolnej kolejności albo wybrać z kursu tylko te treści, które będą nam przydatne i które nas interesują – dodaje. 
 
Szczegółowe informacje na temat kursów oferowanych w ramach projektu „MOOC Języków” można znaleźć na stronie internetowej Studium Języków Obcych PK
 
Weź udział w kursie na platformie navoica.pl 
 
(bk)