Deklaracja dostępności Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska i m. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis posiada nagłówki w nieprawidłowej kolejności.
 • Niektóre elementy na stronach mają zbyt niski kontrast.
 • Elementy tekstowe i nietekstowe, posiadające białą obwódkę̨, spełniają̨ wymagany przez standard WCAG 2.0 minimalny poziom kontrastu co najmniej 4.5:1. Wszystkie inne elementy nieposiadające lub otoczone słabą obwódką, nie spełniają wymogów minimalnego kontrastu. Ich kontrast względem tła, na którym zostały osadzone, kształtuje się na poziomie poniżej 4.5:1.
 • Serwis nie posiada unikalnych tytułów stron.
 • Występują błędy parsowania.
 • Brak skiplinków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Utilitia Sp. z o.o.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności Politechniki Krakowskiej za rok  2021 dostępny pod adresem: http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3628

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostęności cyfrowej strony głównej Politchniki Krakowskiej odpowiada: Ewa Deskur-Kalinowska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 12 628 20 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator do spraw dostępności Politechniki Krakowskiej
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 506 285 397

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ W-1
  Budynek administracji centralnej, Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej, Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej

  ADRES:

  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

  Budynek dostępny jest przez 4 wejścia. Główne wejście od strony ul. Warszawskiej oraz 3 wejścia od strony dziedzińca. Bezpośrednio do przyziemia od strony północnej prowadzi pochylnia.
  Wejście główne od strony ul. Warszawskiej przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia. Z hallu przez wiatrołap prowadzi wejście na dziedziniec, z którego po lewej stronie dostępna jest winda. Do windy na poziomie 0 można dostać się bezpośrednio z dziedzińca.
  Pozostałe wejścia z dziedzińca są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ze względu na wysokie stopnie.
  Niedostępne jest przyziemie od strony południowej (szatnia laboratoria) oraz wysoki parter (część administracji centralnej i bankomat).

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  budynku znajduje się winda i pochylnia (do przyziemia od strony północnej).
  W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością na III, IV, V piętrze oraz w przyziemiu os strony północnej.
  Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
  W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  stnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Inżynierii Lądowej lub Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

 2. BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI W-2
  Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

  ADRES:

  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

  Budynek dostępny jest przez 3 wejścia.
  Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony zachodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia.
  Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Jedno boczne wejście znajduje się również od strony dziedzińca od strony południowej budynku, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio z poziomu terenu poprzez podjazd.
  Drugie boczne wejście znajduje się przy ogrodzeniu terenu uczelni od strony północnej budynku, jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  W budynku przy wejściu od strony południowej znajduje się podjazd i winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
  W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością na parterze budynku.
  Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
  W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki lub Biurem ds. osób
  z Niepełnosprawnościami.

 3. BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ W-3
  Dziekanat Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Jednostki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej

  ADRES:

  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

  Budynek posiada 3 wejścia.
  Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony zachodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia.
  Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  Wejścia boczne od strony północnej i od strony południowej są otwierane tylko od wewnątrz. Są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  Budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  W budynku nie ma windy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
  W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  Sala wykładowa nr 3 jest wyposażone w pętlę indukcyjną.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.
 4. BUDYNEK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY W-10
  Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Jednostki Wydziału Architektury, Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej, Jednostki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

  ADRES:

  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

  Budynek dostępny jest przez 2 wejścia.
  Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony wschodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia.
  Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Drugie wejście znajduje się od strony zachodniej budynku, jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu znajdują się schody ewakuacyjne.
  Od strony zachodniej budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  W budynku przy wejściu od strony zachodniej znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
  W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  W budynku znajduje się kawiarnia, ale nie ma do niej dostępu przez osoby z niepełnosprawnościami.
  Część sal wykładowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
  W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.
 5. BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ W-12
  Dziekanat Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Jednostki Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Jednostki Architektury

  ADRES:

  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

  Budynek posiada 2 wejścia i 2 wyjścia ewakuacyjne.
  Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony wschodniej, poprzez podjazd, który nie jest dostosowany do potrzeb osób
  z niepełnosprawnością ruchową.
  Wejście boczne od strony zachodniej przez prowadzące przez przychodnię jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  Budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  W budynku nie ma windy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  W budynku na parterze, w części budynku zajętej przez przychodnię znajduję się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  Przy budynku znajduje się wyznaczone i prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe.
  W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem, z wyjątkiem laboratoriów chemicznych.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

 6. BUDYNEK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI PP - 1

  Dziekanat Wydziału Architektury, Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej
  i Fizyki, Jednostki Wydziału Architektury, Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki

  ADRES:

  30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

  Budynek dostępny przez 4 wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul. Podchorążych, 2 wejścia boczne od strony wschodniej i zachodniej oraz jedno wejście dziedzińca od strony północnej.
  Wejście główne prowadzi i do hallu, w którym znajduje się portiernia i szatnie. Z hallu prowadzi wejście na dziedziniec, znajdujący się po północnej stronie budynku. Wejścia te są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na wysokie stopnie schodów.
  Wejścia boczne od strony wschodniej i od strony zachodniej prowadzą poprzez podjazdy do wind dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  W budynku znajdują się dwie windy i pochylnie od strony wschodniej i zachodniej.
  W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością na I i II piętrze w części wschodniej budynku oraz na parterze w części zachodniej budynku.
  Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Przy budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe przy wejściu od strony wschodniej. Podjazd od strony wschodniej jest podgrzewany.
  W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  W budynku zainstalowane są 4 pętle indukcyjne - 2 w części Wydziału Architektury i 2 w części Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Istnieje możliwość skorzystania
  z przenośnej pętli indukcyjnej.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

 7. BUDYNEK A WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Cz - A
  Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

  ADRES:

  31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

  Budynek siedmiokondygnacyjny z wysokim parterem, dostępny przez schody przy wejściu głównym od strony wschodniej.
  Dla osób z niepełnosprawnością ruchową budynek jest dostępny poprzez wejście od strony zachodniej, przy którym znajduje się pochylnia.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pochylnia (od strony wejścia po stronie zachodniej).
  W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością usytuowana na parterze.
  Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony zachodniej.
  W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  Sale wykładowe są wyposażone w pętle indukcyjne.
  Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

 8. BUDYNKI B, C, D, E WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Cz - B, Cz -C, Cz-D, Cz -E
  Jednostki Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej
  i Fizyki, Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

  ADRES:

  31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKÓW:

  Budynki trzykondygnacyjne B, C, D oraz jednokondygnacyjny E, połączone korytarzem, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu od strony wschodniej i zachodniej lub z dziedzińców wewnętrznych pomiędzy budynkami B-C oraz C-D, bezpośrednio do auli znajdującej się w budynku C.
  Budynek B, znajdujący się od strony wschodniej jest połączony przewiązką z budynkiem A na poziomie I piętra.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  W budynkach B, C, D znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  W budynku C znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością usytuowana na parterze.
  Sala wykładowa w budynku C jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Przy budynkach znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony wschodniej oraz południowej.
  W pobliżu kompleksu budynków znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  Sala wykładowa w budynku C jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
  Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

 9. BUDYNEK G WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Cz-G
  Jednostki Wydziału Mechanicznego, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Filia Biblioteki

  ADRES:

  31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

  Budynek dwukondygnacyjny dostępny bezpośrednio z poziomu terenu od strony wschodniej i zachodniej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  W budynku przy wejściu od strony wschodniej znajduje się podnośnik windowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrze.
  Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
  W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  Sala wykładowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

 10. OSIEDLE STUDENCKIE

  ADRES:

  31- 866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 5

  OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKÓW:

  Budynki domów studenckich są zaprojektowanie jako budynki dziesięciopiętrowe o bliźniaczych rozkładach. Są to:
  - DS-1 – Rumcajs – ul. Skarżyńskiego 3
  - DS-2 – Leon - ul. Skarżyńskiego 5
  - DS-3 – Bartek - ul. Skarżyńskiego 7
  - DS-4 – Balon - ul. Skarżyńskiego 9
  Każdy z budynków posiada wejście od strony zachodniej, podjazd i windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Administracja Osiedla Studenckiego znajduje się w budynku DS-2, pokój 01, 02, 03.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

  W budynkach znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
  W budynku DS-4 znajduje się toaleta ogólnodostępna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami usytuowana na parterze.
  W budynkach DS-1, DS-3 i DS-4 są składy mieszkalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  Na terenie osiedla przy budynku DS – 4 znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony północnej. Dodatkowo na parkingu zewnętrznym wyznaczone są 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
  W pobliżu Osiedla Studenckiego (około 5 min.) znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

  Na teren osiedla i do budynków domów studenckich istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

  Link do deklaracji dostępności strony Osiedla Studenckiego.