Deklaracja dostępności Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska i m. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis posiada nagłówki w nieprawidłowej kolejności.
 • Niektóre elementy na stronach mają zbyt niski kontrast.
 • Elementy tekstowe i nietekstowe, posiadające białą obwódkę̨, spełniają̨ wymagany przez standard WCAG 2.0 minimalny poziom kontrastu co najmniej 4.5:1. Wszystkie inne elementy nieposiadające lub otoczone słabą obwódką, nie spełniają wymogów minimalnego kontrastu. Ich kontrast względem tła, na którym zostały osadzone, kształtuje się na poziomie poniżej 4.5:1.
 • Serwis nie posiada unikalnych tytułów stron.
 • Występują błędy parsowania.
 • Brak skiplinków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Utilitia Sp. z o.o.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności Politechniki Krakowskiej za rok  2021 dostępny pod adresem: http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3628

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostęności cyfrowej strony głównej Politchniki Krakowskiej odpowiada: Ewa Deskur-Kalinowska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 12 628 20 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator do spraw dostępności Politechniki Krakowskiej - mgr inż. Jan Ortyl
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 506 285 397

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


  1. BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ W-1
   Budynek administracji centralnej, Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej, Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek dostępny jest przez 4 wejścia. Główne wejście od strony ul. Warszawskiej oraz 3 wejścia od strony dziedzińca. Bezpośrednio do przyziemia od strony północnej prowadzi pochylnia.
   Wejście główne od strony ul. Warszawskiej przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia. Z hallu przez wiatrołap prowadzi wejście na dziedziniec, z którego po lewej stronie dostępna jest winda. Do windy na poziomie 0 można dostać się bezpośrednio z dziedzińca.
   Pozostałe wejścia z dziedzińca są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ze względu na wysokie stopnie.
   Niedostępne jest przyziemie od strony południowej (szatnia laboratoria) oraz wysoki parter (część administracji centralnej ).

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku znajduje się winda i pochylnia (do przyziemia od strony północnej).
   W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością na III, IV, V piętrze oraz w przyziemiu os strony północnej.
   Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku zlokalizowane są 3 tablice tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku: na I piętrze przy Rektoracie oraz na II i IV piętrze przy Dziekanatach.
   W budynku zamontowano 11 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku: przy tablicach tyflograficznych oraz na każdym piętrze budynku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej w salach nr 201 oraz 406.
   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Inżynierii Lądowej lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  2. BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI W-2
   Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek dostępny jest przez 3 wejścia.
   Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony zachodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia.
   Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Jedno boczne wejście znajduje się również od strony dziedzińca od strony południowej budynku, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio z poziomu terenu poprzez podjazd.
   Drugie boczne wejście znajduje się przy ogrodzeniu terenu uczelni od strony północnej budynku, jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku przy wejściu od strony południowej znajduje się podjazd i winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
   W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością na parterze budynku.
   Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku na III piętrze przy Dziekancie zlokalizowana jest tablica tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
   W budynku zamontowano 10 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku: przy tablicy tyflograficznej oraz na wszystkich piętrach budynku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej w sali numer 12.
   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  3. BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ W-3
   Dziekanat Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Jednostki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek posiada 3 wejścia.
   Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony zachodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia.
   Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
   Wejście od strony północnej (między budynkiem WIEiK a WIL) jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową i umożliwia skorzystanie z windy. Wejścia boczne od strony od strony południowej jest otwierane tylko od wewnątrz i jest niedostępne.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku przy wejściu od strony północnej znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
   W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
   Przy budynku jest prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe dla OzN.
   W pobliżu kampusu przy ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku na I piętrze przy Dziekanacie zlokalizowana jest tablica tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Sala wykładowa nr 3 jest wyposażone w pętlę indukcyjną.

   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  4. BUDYNEK „GALERII GIL” W-7

   Biuro Pozyskiwania Funduszy, Centrum Transferu Technologii, Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia, Dział Gospodarczy, Dział Promocji, Dział Współpracy Międzynarodowej, Dział Zarządzania Nieruchomościami, Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT, Szkoła Doktorska, Samorząd Doktorantów, Sekcja Programu Erazmus, Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej, Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Obiekt trzykondygnacyjny, dostępny z poziomu terenu poprzez podjazd dla osób z niepełnosprawnościami z lewej strony frontu budynku, usytuowanego od południa.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku przy wejściu od strony południowej znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrach.
   Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Przy budynku znajdują się prawidłowo oznaczone miejsca parkingowe.
   W pobliżu kampusu przy ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku zamontowano 6 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Sala wykładowa ,,S1’’ znajdująca się na parterze wejście dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio z zewnątrz budynku, jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Informatyki i Telekomunikacji lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  5. BUDYNEK BYŁEGO ARESZTU WOJSKOWEGO „ARESZT”   W-8

   Muzeum PK, Dyrektor Techniczny, Dział Inwestycji i Remontów

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   W budynku znajdują się 2 wejścia.
   Wejście do Muzeum znajduje się od strony wschodniej i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 
   Drugie wejście do pionu technicznego znajduje się od strony południowej budynku, jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku przy wejściu od strony wschodniej znajduje się platforma windowa zapewniająca dostęp do 1 piętra.
   W budynku na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.    
   Sala audio – wizualna (multimedialna) jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową na poziomie parteru.
   W pobliżu  budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe.
   W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem
   ds. osób z Niepełnosprawnościami.   

    

  6. BUDYNEK DYDAKTYCZNO – ADMINISTRACYJNY „CUP’’ W-9

   Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej,  Biura : Audytor Wewnętrzny, Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia, Dział Informatyzacji, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwa oraz Spraw Obronnych, Zespół ds. Informatycznego Wsparcia Procesów, Dział Zamówień Publicznych, Kolegium Nauk Społecznych, Biuro Projektu POWER XXI 2.0, Parlament Samorządu Studenckiego

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek czterokondygnacyjny, posiada 3 wejścia.
   Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony wschodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia.
   Nie spełnia warunków dla osób z niepełnosprawnością.
   Wejście od frontu z lewej strony posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
   Wejście od frontu z prawej strony posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością tylko do Biura Projektu POWER XXI 2.0.
   Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
   W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak windy, platformy przychodowej).
   Brak toalety dla OzN.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku zamontowano 4 znaczniki iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego
   - kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.

    

  7. BUDYNEK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY W-10

   Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Jednostki Wydziału Architektury, Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej, Jednostki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek dostępny jest przez 2 wejścia.
   Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony wschodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia.
   Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Drugie wejście znajduje się od strony zachodniej budynku, jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu znajdują się schody ewakuacyjne.
   Od strony zachodniej budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku przy wejściu od strony zachodniej znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
   W budynku na poziomie -1 znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   Część sal wykładowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Przy budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe przy wejściu do windy.
   W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku na parterze przy Dziekanacie WIiT zlokalizowana jest tablica tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
   W budynku zamontowano 8 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku: na każdym piętrze budynku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej w sali numer 6.
   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  8. PAWILON  KONFERENCYJNO – WYSTAWOWY „KOTŁOWNIA” W-11

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   W budynku znajdują się wejście główne i 2  dwa wyjścia awaryjne.
   Główne wejście znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony południowej, prowadzi do holu i do Sali Konferencyjnej.  

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.     
   Sala konferencyjna na poziomie parteru jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Sala wystawowa na poziomie -1 jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
   W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem
   ds. osób z Niepełnosprawnościami.   

  9. BUDYNEK WYDZIAŁU INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ W-12
   Dziekanat Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Jednostki Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Jednostki Architektury

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek posiada 2 wejścia i 3 wyjścia ewakuacyjne.
   Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony wschodniej, poprzez podjazd, który nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Wejście boczne od strony zachodniej przez prowadzące przez przychodnię jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku znajduje się winda osobowo- towarowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
   W budynku na parterze znajduję się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.   
   Podjazd do budynku od strony wschodniej wymaga montażu barierki i stopni zatrzymania.
   Przy budynku znajduje się wyznaczone i prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem, z wyjątkiem laboratoriów chemicznych.
   W budynku na parterze przy Dzianecie WIiTCh zlokalizowana jest tablica tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
   W budynku zamontowano 7 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku: przy tablicy tyflograficznej oraz na każdym z pięter budynku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej w salach numer 202, 402 oraz w Dziekanacie WIiT.
   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  10. MIĘDZYWYDZIAŁOWE CENTRUM EDUKACYJNO - BADAWCZE „DZIAŁOWNIA”  W-23

   ADRES:

    31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Obiekt jest dwukondygnacyjny, dostępny poprzez 2 wejścia od strony wschodniej dziedzińca.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   Wszystkie sale konferencyjne na poziomie 0 oraz + 1 są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Przy budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe.
   W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku zlokalizowane są 3 tablice tyflograficzne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: przy wejściu na parterze oraz 2 szt. na I piętrze.
   Przy tablicach tyflograficznych zamontowano 3 znaczniki iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej w salach nr 1/7, 1/9.
   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.   

  11. BUDYNEK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI PP - 1

   Dziekanat Wydziału Architektury, Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej
   i Fizyki, Jednostki Wydziału Architektury, Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki

   ADRES:

   30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek dostępny przez 4 wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul. Podchorążych, 2 wejścia boczne od strony wschodniej i zachodniej oraz jedno wejście dziedzińca od strony północnej.
   Wejście główne prowadzi i do hallu, w którym znajduje się portiernia i szatnie. Z hallu prowadzi wejście na dziedziniec, znajdujący się po północnej stronie budynku. Wejścia te są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na wysokie stopnie schodów.
   Wejścia boczne od strony wschodniej i od strony zachodniej prowadzą poprzez podjazdy do wind dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku znajdują się dwie windy i pochylnie od strony wschodniej i zachodniej.
   W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością na I i II piętrze w części wschodniej budynku oraz na parterze w części zachodniej budynku.
   Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Przy budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe przy wejściu od strony wschodniej. Podjazd od strony wschodniej jest podgrzewany.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku zlokalizowane są 2 tablice tyflograficzne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: na parterze przy Dziekanacie WA oraz na I piętrze przy Dziekanacie WIMiF.
   Przy tablicy tyflograficznych zamontowano znaczniki iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   W budynku zainstalowane są 2 pętle indukcyjne w salach w1 i w2.
   Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.
   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  12. BUDYNEK A WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Cz - A
   Dziekanat Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

   ADRES:

   31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek siedmiokondygnacyjny z wysokim parterem, dostępny przez schody przy wejściu głównym od strony wschodniej.
   Dla osób z niepełnosprawnością ruchową budynek jest dostępny poprzez wejście od strony zachodniej, przy którym znajduje się pochylnia.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pochylnia (od strony wejścia po stronie zachodniej).
   W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością usytuowana na parterze.
   Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   W budynku, na parterze w pomieszczaniu technicznym przy schodach, znajduje się urządzenie umożliwiające transport osoby na wózku po schodach w przypadku braku możliwości korzystania z wind np. w trakcie ewakuacji, gdy nie ma zasilania elektrycznego.
   Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony zachodniej.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
   W budynku zlokalizowane są 2 tablice tyflograficzne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: na parterze oraz I piętrze.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Sale wykładowe ogólnodostępne są wyposażone w pętle indukcyjne.
   Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  13. BUDYNKI B, C, D, E WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Cz - B, Cz -C, Cz-D, Cz -E

   Jednostki Wydziału Mechanicznego, Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej
   i Fizyki, Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

   ADRES:

   31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKÓW:

   Budynki trzykondygnacyjne B, C, D oraz jednokondygnacyjny E, połączone korytarzem, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu od strony wschodniej i zachodniej lub z dziedzińców wewnętrznych pomiędzy budynkami B-C oraz C-D, bezpośrednio do auli znajdującej się w budynku C.
   Budynek B, znajdujący się od strony wschodniej jest połączony przewiązką z budynkiem A na poziomie I piętra.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynkach B, C, D znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   W budynku C znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością usytuowana na parterze.
   Sala wykładowa w budynku C jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   W sali znajduje się urządzenie umożliwiające przemieszczenie się po  schodach osób na wózkach inwalidzkich.
   Przy budynkach znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony wschodniej oraz południowej.
   W pobliżu kompleksu budynków znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Sala wykładowa w budynku C jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
   Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  14. BUDYNEK G WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Cz-G

   Jednostki Wydziału Mechanicznego, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Filia Biblioteki

   ADRES:

   31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek dwukondygnacyjny dostępny bezpośrednio z poziomu terenu od strony wschodniej i zachodniej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku przy wejściu od strony wschodniej znajduje się podnośnik windowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrze.
   Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Sala wykładowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  15. BUDYNKI J, K WYDZIAŁU MECHANICZNEGO CZ - J, CZ - K

   Jednostki Wydziału Mechanicznego

   ADRES:

   31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek trzykondygnacyjny dostępny bezpośrednio z poziomu terenu od strony zachodniej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynku przy wejściu windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrze.
   Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

  16. OSIEDLE STUDENCKIE

   ADRES:

   31- 866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 5

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKÓW:

   Budynki domów studenckich są zaprojektowanie jako budynki dziesięciopiętrowe o bliźniaczych rozkładach. Są to:
   - DS-1 – Rumcajs – ul. Skarżyńskiego 3
   - DS-2 – Leon - ul. Skarżyńskiego 5
   - DS-3 – Bartek - ul. Skarżyńskiego 7
   - DS-4 – Balon - ul. Skarżyńskiego 9
   Każdy z budynków posiada wejście od strony zachodniej, podjazd i windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
   Administracja Osiedla Studenckiego znajduje się w budynku DS-2, pokój 01, 02, 03.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   W budynkach znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
   W budynku DS-4 znajduje się toaleta ogólnodostępna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami usytuowana na parterze.
   W budynkach DS-1, DS-3 i DS-4 są składy mieszkalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   Na terenie osiedla przy budynku DS – 4 znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony północnej. Dodatkowo na parkingu zewnętrznym wyznaczone są 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
   W pobliżu Osiedla Studenckiego (około 5 min.) znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Na teren osiedla i do budynków domów studenckich istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

   Link do deklaracji dostępności strony Osiedla Studenckiego.

  17. BUDYNEK DYDAKTYCZNO – ADMINISTRACYJNY „KWADRAT” DS – 6

   Biura znajdujące się w budynku: Międzynarodowe Centrum Kształcenia, Klub KWADRAT, Centrum Sportu i Rekreacji, Dział Poligrafii, Wydawnictwo PK

   ADRES:

   31-155 Kraków, ul. Skarżyńskiego 1

   OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

   Budynek dostępny jest przez 5 wejść.

   Dwa wejścia znajdują się od strony południowej: do Międzynarodowego Centrum Kształcenia oraz do Klubu Kwadrat. Trzy wejścia znajdują się od strony północnej: do Centrum Sportu i Rekreacji, Działu Poligrafii oraz Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, dodatkowo jedno wyjście, znajdujące się również od strony północnej to klatka ewakuacyjna prowadząca z Klubu Kwadrat i Międzynarodowego Centrum Kształcenia.
   Na piętro przy wejściach od strony południowej prowadzą schody wyposażone w podnośniki.
   Wejścia znajdujące się od strony północnej budynku nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

   Jedno z wejść po stronie południowej do Międzynarodowego Centrum Kształcenia jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, w tym że dostęp do pierwszego piętra jest możliwy schodami wyposażonymi w podnośnik, WC dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze.
   Drugie wejście prowadzi do Klubu Kwadrat, częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością, dostępne jest WC na parterze i schody wyposażone w podnośnik prowadzące do klubu, znajdującego się na pierwszym piętrze. W Klubie brak jest dostępu na antresolę dla osób z niepełnosprawnością.
   Od strony północnej w Centrum Sportu i Rekreacji na parterze znajduje się sala ćwiczeń a także WC z prysznicem dla osób z niepełnosprawnością. Dostęp do siłowni na poziomie -1  dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy jedynie za pomocą schodołazu.
   Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
   W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

   Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

   DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

   Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.