Poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji „Innovatora Małopolski” – prestiżowego konkursu na najbardziej innowacyjną firmę regionu, organizowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Tytuły „Innovatora Małopolski” powędrowały do firm: InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o.o., 3D-nano, Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o.o. Wręczenie nagród odbyło się w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W uroczystości wziął udział prorektor ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK i przedstawiciele nagrodzonych firm. 
 
Innovator 2CTT PK, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Tarnowa, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Park Technologiczny oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych dokonały nominacji najbardziej – ich zdaniem – innowacyjnych małopolskich firm. Spośród 26 zgłoszeń, wyłonionych zostało 9 podmiotów, w których następnie przeprowadzono audyty produktów i usług. Na tej podstawie kapituła konkursu „Innovator Małopolski” wyłoniła zwycięzców.  
 
13. edycja konkursu „Innovator Małopolski” potwierdziła, jak znakomite firmy mamy w naszym województwie, jak znakomite i innowacyjne produkty są wdrażane na nasz rynek. Dobrze świadczy to o naszej gospodarce, ale również o przyszłości województwa małopolskiego – powiedział prorektor ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK.
 
W kategorii „firma mikro” zwyciężyła InPhoCat – Innovative Photocatalytic Solutions Sp. z o.o. Nagrodzone rozwiązanie to preparat do aktywacji fotokatalitycznych, samoczyszczących powłok składających się z nanocząsteczek dwutlenku tytanu (TiO2). Powłoka TiO2 wymaga oświetlania światłem UV, jednak zastosowanie preparatu uczula ją na światło widzialne. Rozwiązanie pozwoliło wzmocnić działanie fotokatalitycznych powłok ochronnych i aktywnie zabezpieczać powierzchnie przed zanieczyszczeniami organicznymi i mikroorganizmami. Produkt doskonale sprawdza się w pomieszczeniach zamkniętych, np. w biurach, windach, wagonach.
 
 
Prezentacja laureatów 13. edycji „Innovatora Małopolski”
 

 

 

 

Innovator 1W kategorii „firma mała” nagroda została przyznana 3D-nano. Firma prowadzi działalność badawczą, produkcyjną i handlową w obszarze zaawansowanych technologii. Posiada też własne laboratorium badawczo-rozwojowe, które wdraża autorskie rozwiązania w produktach hi-tech. Ponadto, świadcząc usługi doradztwa naukowo-technicznego, pomaga swoim klientom zaimplementować nanomateriały w nowych innowacyjnych produktach. 3D-nano zostało docenione za zaawansowane systemy zapewnienia bezpieczeństwa pracy w postaci komór rękawicowych do ochrony materiału lub operatora.  Innovator 3
 
Nagrodę w kategorii „startup” otrzymała firma Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o.o., twórca diabetomatu – urządzenia do analizy biomarkerów cukrzycy obecnych w wydychanym powietrzu. Diabetomat zapewnia możliwość nieinwazyjnego monitorowania cukrzycy poprzez analizę stężenia biomarkerów, tzn. wybranych lotnych związków organicznych, których stężenie jest proporcjonalne do stężenia glukozy we krwi. Innowacyjność urządzenia pozwala zastąpić dotychczasowe, inwazyjne pomiary, metodami nieinwazyjnymi, co znacząco zwiększa komfort życia osób z cukrzycą.
 
Konkurs „Innovator Małopolski” organizowany jest od 2006 r. przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, od 2009 r. wspólnie z Województwem Małopolskim.
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, przedstawiciele firm – laureatów 13. edycji konkursu „Innovator Małopolski”: 1. Joanna Macyk, 2. Krzysztof Skupień, 3. Konstanty Marszałek / fot. Jan Zych